İzmir Erotik Shop

erotik shop izmir, izmir erotik shop

Nokta shop

Genital Ağrı

Genital ağrı yaşanan durumların çoğunda biyomcdikal faktörler işaret edildiği için, bilgili bir jinekologun ya da dermatologun uzmanlığından faydalanmak epey kabul gören bir durumdur. Genital ağrıyla bağlantılı tıbbi durumu temel alarak, topikai ya da sistemik medikasvonlar önerilebilir. Eğer klasik tıbbi ve psikososyal müdahaleler başarısız olursa, ameliyat tavsiye edilebilir. Ameliyatın gerekli olup olmadığına dair bir hayli anlaşmazlık olmasına rağmen, vulvar vestibulitin tedavisinde vestibulektominin etkili olduğunu (Bergeron, Binik, Khalife, Pagidas, Glazer vd., 2001; Haefner vd., 2005) ve endometriozis ya da lifli tümörler gibi durumlarla bağlantılı disparoniniıı tedavisinde histerektominin fayda sağlayabileceğini (Florv, Bissonette, & Binik, 2005) gösteren pek çok bulgu vardır.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsel Sorunlar

Çoğunda değilse bile birçok EİB vakasında kişilerarası veya ikili sonınlar önemli rol oynar. Masters ve Johnson’ın (1970) belirttiği gibi, “Cinsel yetersizliğin herhangi bir türünün bulunduğu bir evlilikte partnerlerin taraf olmaması diye bir şey yoktur” İlişki çatışmaları, cinsel sorunun ana kaynağı olabilir veya erkeğin yeterli ereksiyonu sağlama yetersizliğini şiddetlendirip sürdürmeye hizmet edebilir. İlişki faktörlerinin rolü konuyla ilgili klinik literatüründe yaygın kabul görmesine rağmen (örneğin Masters & Johnson, 1970; Kaplan, 1974; Leiblum & Rosen, 1991), kişilerarası sıkıntılar ile erektil işlev bozukluğunun tedavi sonuçlan arasındaki ilişkisi değerlendiren çalışma savısı oldukça azdır. Eski bir çalışmada, psikojenik erektil işlev bozukluğunun tedavisi için başvuran 36 çifte uygulanan duyumsal odaklanma ve aşamalı cinsel uyarım teknikleri değerlendirilmiştir (Havvton, Catalan & Fagg, 1992). Bu araştırmada tedavi sonucunun temel belirleyicisi, çiftlerin tedavi öncesinde evlilik iletişimleri hakkında puanlama yapmalarıdır. Evlilik iletişimlerine daha yüksek puan veren çiftler, sağlanan cinsel terapi müdahalelerine daha hızlı yanıt vermiş ve müdahalelerde daha iyi sonuçlar elde etmiştir. Sonuç verilerinin yetersizliğinin yanı sıra, EİB’li çiftlerin ilişki çatışmalarının üstesinden gelmek için kullanılacak kavramsal çerçevenin veya müdahale stratejilerinin seçimi konusunda da uzlaşmazlık vardır. Nitekim bazı cinsel terapistler çift sorunlarını psikodinamik perspektiften formüle ederken (örneğin Kaplan, 1974; Scharff, 1988; Levine, 1992), bazıları bilişsel-davranışçı perspektifi benimser (Havvton, Catalan, Martin, & Fagg, 1986; YVincze & Carev, 1991). Bazıları ise, aile sistemleri yaklaşımını savunur (Verhulst & Heiman, 1979; LoPiccolo, 1992). Çift terapisinin kuram ve uygulamaları konusundaki mutabakat eksikliği, EİB’li çiftlerin sorunlarını ele alacak daha standart yaklaşımlar geliş- tirme girişimlerini engellemektedir.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Ereksiyon Sorunları

Ereksiyon sorunları eskiden beri EİB tanısı, hastanın cinsel performans için yeterli ereksiyonu sağlama ve devam ettirme becerisiyle ilgili kişisel bildirimlerine dayandırılır (Lue vd., 2004; Hatzichristou vd., 2004). Bu bozukluk vasiiler, honnonal veya nörojenik belirleyicileri kapsayan belirli organik faktörler esas alınarak organik veya psikojenik şeklinde sınıflandırılır. Belirtilen faktörler önemli derecedeyse ve hastanın geçmişi, semptomların başlamasıyla hastanın tıbbi durumu arasında zamansal bir bağ olduğu izlenimini veriyorsa organik tanısı konulur. Psikojenik EİB tanısıysa geleneksel olarak, belirli organik faktörlerin yokluğunda konulan bir dışlama tanısı olarak kullanılır.  Psikojcnik erektil işlev bozukluğu, genellenmişe karşı durumsal ayrımının yapıldığı klinik alt tiplere ek olarak, yaşam boyuna (primer) karşı edinilmiş (sekonder) tip ayrımına da tabi tutulmalıdır. Primer psikojcnik EİB, başanlı cinsel performansa ulaşma konusunda yaşam boyu süren bir yetersizliğe antta bulunurken, sekonder psikojcnik EİB tatmin edici bir cinsel performans döneminden sonra ortaya çıkar.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz