İzmir Erotik Shop

erotik shop izmir, izmir erotik shop

Nokta shop

Kemik Erimesi

kemik-erimesiKemik erimesi hakkında bilgi verecek olursak. Kemikleri uzun beton sütunlara benzetirsek, sütunların sağlamlığından sorunlu olan, onları ayakta tutan 2 unsur vardır: Birincisi sütun içindeki demirler ve ikincisi bu demirlerin arasını dolduran çimento. Vücudumuzu ayakta tutan sütunlar diyebileceğimiz kemiklerimizde de sağlamlıktan sorumlu olan 2 temel unsur vardır: Birincisi, kemiklerimiz içindeki proteinler, ikincisi bunların arasında çimento gibi görev yapan kalsiyumdur. Kemik Erimesi ya da kemik erimesi diye bildiğimiz durum, menopoz ile beraber kemiklerin protein ve kalsiyum kaybederek çimentosu ve demirleri azalmış bir sütun gibi yapısının bozulması ve kolay kırılabilir bir hale gelmesidir. Kemiklerin menopozla birlikte zayıflamasının nedeni kandaki östrojenin azalmış olmasıdır. Ostrojen kemiğin sağlamlığı için vazgeçilmez bir hormondur. Kandaki östrojen azalınca, D vitamininin azalması, bağırsaktan kalsiyum emiliminin azalması ve kandaki kalsiyumun azalması, kemik dokusunu parçalayan hormonların artışı gibi moleküler düzeyde birçok değişiklik oluşur ve hepsinin sonucu Kemik Erimesi dir. Özellikle bel omurları, el bileği kemikleri, kalça kemiği menopoz sonrası oluşan Kemik Erimesi diğer kemiklere göre daha fazla etkilenirler. Zayıflamış olan bu kemikler hafif şiddette bile olsa düşme ya da çarpma gibi darbelerle kolaylıkla kırılırlar. Hepimiz basit bir kaza sonucu kalçası kırılmış ve platin takılmış yaşlı hanımlar tanımışızdır. İşte ileri yaştaki kadınlarda basit kazalarda bile kalça kırığı gibi büyük kemik kırıklarının görülmesinin nedeni kemik erimesi olmaktadır. İşte bu nedenle menopoza girmiş tüm kadınlar kemiklerinin kolay kırılması riskiyle karşı karşıya kalırlar. Ancak bazı kadınlar kemik erimesi ve kırıklar açısından daha fazla risk altındandır.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Her Kadın Boşalmaz

her-kadin-bosalmazHer kadın boşalmaz bunun cevabı basit gibi görünsede oldukca karışık bir konudur. Kadınların geneli boşalmayı ayıp bir şey sanıyor ki öyle değildir. Bazı kısımlar ise boşalma yani orgazm olmaktan korkmaktadır. Fakat bilinen bir gerçek vardır ki aşağıda konularımızda anlattık orgazm olmak boşalmak vücut için gerekli birşeydir sağlıklı bir birey için.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

İlk Cinsel İlişki

ilk cinsel ilişkiBir genç kızın kadın olması için saniyenin onda biri kadar bir zamana ihtiyaç olduğuna erkekler asla inanmazlar. Kadın beyni de “evet” ya da “hayır” a bir saniyeden kısa zamanda karar verir. Bundan önce hiçbir erkekle yatmadığı ve başına neler geleceğini bilmediği halde, “evet” demekle ilk adım atılmıştır. Artık iş kadın için psikolojik bir savaş olmaktan çıkmış ve hormonlar vücudu sekse hazırlamaya başlamıştır. Bu noktada kadın organizması süratli bir makina gibi hareket etmeğe başlar. Vücudunun ve ruhunun böyle hareket edebilmesi kadının bir özelliğidir. İlk optik baskı olan görme, koku alma ve diğer bütün duyuları etkiler. Birbirlerini kuvvetlendirir ve hypothalamusu etkilemeye başlarlar. Beynin bütün kısımları hormonları uyarmak için harekete geçer. Hormonlar kadın vücudunu harekete geçirirler. Önce sinirler vücudu germeye, uyarmaya başlarlar. Damarlar genişler, kan deveranı hızlanır. Göğüsler tahminen 1/4 oranında büyür, göğüs uçları sertleşir, 1 cm. kadar uzar, irileşirler. Göğüs ve karın derisinde kırmızı lekeler ortaya çıkar. Kalp atışı, nefes alışı hızlanır, tansiyon yükselir. Cinsel organ uyarılır, kan hücumuyla kabarır, genişler ve çıkan salgılar vajinayı kayganlaştırır. Bütün bunlar kadının iradesi dışında olur. Oysa kadın ruhsal baskılarla kısmen ya da bütünüyle karşı durdurabilir. Ruhsal durum ile ilgili olan bu dönem, kadının son bir kez kendisini kontrol edebilmesine yarar. “Gerçekten bunu istiyor muyum?” Alkol ya da uyuşturucu madde almış olanlarda bu son kontrolü yapabilme olanağı ortadan kalkmıştır. Artık yol açılmıştır. Vücutlar gergindir, “hayır” kelimesi bu safhada tamamen unutulmuştur.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Knaus Metodu

knaus metodu..Knaus metodu olarak da bilinen takvim yöntemi, birçok ülkede kabul edilmiş bir doğum kontrol yöntemidir. Kadınların iki aybaşı dönemi arasındaki günlerin bazılarında gebe kalınıp, bazılarında gebe kalınamayacağı gerçeğine dayanır. Kadınlar, bir yıl süre ile aybaşı günlerini kontrol edip, her ay aynı süre ya da 1 veya 2 gün sapma ile düzenli olduğunu görmüşlerse, yumurtlama gününü hesaplamak çok kolaydır. Kadınlar genelde ikinci aybaşının ilk gününden 14 ya da 15 gün önce yumurta çıkarırlar. Aybaşı dönemleri düzenli kadınlarda, ikinci aybaşının hangi gün olacağının hesaplanması, buradan da yumurtlama gününün bulunması kolaydır. Bu kesin ve net hesabı her kadın yapabilir. Fakat çift veya üçlü aybaşı dönemi olan kadınlarda bu hesaplama işi o kadar kolay ve basit değildir. Örneklerle gidecek olursak; bir kadın bir yıl boyunca aybaşı günlerini doğru olarak takvimine not etmiş ve ya 25, ya 29, ya 30 veya 33 günde bir adet gördüğü sonucuna ulaşmıştır. Yani bu kadının en kısa ile uzun aybaşı dönemi 25 ila 33 gün arasındadır. Bu kadın bir aybaşından sonra hangi gün yumurtlayacağını hesaplamak isterse, bu en kısa aybaşı ile en uzun aybaşı dönemlerinden 15 günü çıkararak en çabuk ve en geç yumurtlama zamanlarına ulaşabilir. Bu iki tarih ortasında kalan tarihler o kadının ortalama yumurtlama zamanını belirler. Periyodik olarak 25,29,30 ve 33 günlük aybaşı dönemlerinden o ay için hangisinin oluşma ihtimali daha yüksekse o da hesaplanır ve bulunan ortalama tarihle en fazla 1-2 gün oynama yapar. İşte bu 1-2 günlük dönem bu kadının yumurtlama günüdür. Bu hesaplamaya da Knaus metodu denir.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Evlilikte Aşk

evlilikte-askEvlilikte aşk, aşkla başlamayan hiç bir evlilikte tam saadete erişilemeyeceği söylene bilir. Fakat bu. Evliliğin ilk görüşte âşık olmakla başlaması lâzım geldiği manasına gelmez. Fakat şu manaya gelir ki, müşterek hayatlarının muayyen devresinde her iki çift te birbirlerine, karşı akılla izah edilemeyen yüksek bir heyecan duymalıdırlar öyle ki birinin gözünde diğerinin her hareketi, her sözü ve bütün görünüşü bir büyüyle çevrilmiş olmalıdır. Böyle bir hava içinde her biri sevdiğinin yalnızca iyi, doğru ve güzel taraflarını görür. Bu bir komplekstir ve bu kompleks bazen, bütün manialara rağmen devam eden bir sabitleşme halini alır. Fakat bu aşk halinin mutedil nispette devam etmesi, eşlerin birbirinin küçük hatalarını görmemezlikten gelmesi ve hayatı daha tatlı ve sevimli görebilmelerini temin etmesi bakımından faydalıdır. Evlilikte aşk kesinlikle olması gereken bir şeydir.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Osmanlı Haremi

haremHAREM SİSTEMİNİN GELİŞİMİ

Osmanlı harem sistemi basit ve mütevazi bir başlangıç yapmıştı. İlkbahar ayları gelince mutlaka sefere çıkan göçebe Türk boylarının gelenek ve göreneklerinin devamı olarak, Osmanlı yeniçeri, paşa ve padişahları, zevce ve cariyelerini İstanbul’da bırakır, savaşa giderlerdi. O tarihlerde padişahın oturduğu Topkapı Sarayı ve çevresi, 5 bin kişinin yaşadığı adeta şehir içinde şehir di. Devlet ve ticaret işleri burada görülür ama asıl önemli kararlar Saadet Kapısı’nın arkasında, cariyelerle hadımağalarının bulunduğu Harem Dairesi’nde alınırdı. Kapıağası olarak da bilinen başhadımağası, hem Harem Dairesi’nin başteşrifatçısı, hem padişahın özel danışmanı ve sırdaşıydı. Onun hemen altındaki hadımağaları, padişahın yemeklerinin pişirilmesinden, devlet hazinesinin yönetilmesine kadar bütün işleri görürlerdi. Osmanlı haremi sisteminde, özel ve önemli bir yeri vardır bu hadımların. Korumakla görevli oldukları yerin özellikleri nedeniyle, erkeklik organları ve yumurtalıkları kesilmiş siyah ve beyaz derili kölelerdi bunlar…Daha çok da Afrika’dan İstanbul’a ya kendiliklerinden gelmiş ya da köle olarak getirilmişlerdi. Bir yandan köle olmanın, öte yandan iğdiş edilmenin erkek psikolojisine yaptığı travmatik etkilerle, yapılan bu acımasızlığa daha da acımasız karşılık vermişlerdi ilerleyen dönemlerde. Padişahın gözüne girmek, dikkatini çekmek için her yola başvurmaya hazır fırsatçı cariyelerle onları korumak durumunda olan kin tutmuş hadımların oluşturdukları doğal koalisyonun, kazara ellerine iktidar geçtiğinde her şeyi yapacak psikolojideydiler.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsel Suç

cinsel suç....TÜRK HUKUKUNDA “CİNSEL SUÇ”

Türk Ceza Kanunu’nda «cinsel suç sayılabilecek eylem»lerin yer aldığı bölümün başlığı «Adabı Umûmiye ve Nizamı Aile Aleyhinde Cürümler», bu bölümdeki 6 başlıktan 4’ü «cebren ırza geçme, küçükleri baştan çıkarma ve iffete taarruz», «kız, kadın ve erkek kaçırma», «fuhşiyata tahrik» ve «zina»dır. Daha da ayrıntılı bir şekilde, söz atma, sarkıntılık, ırza tasaddî, ergin olmayanla cinsel ilişki, evlenme vaadiyle kız bozma, ırza geçme, alenen hayasızca harekette bulunma, alenen kadın oynatma, kadın kıyafetiyle kadınların bulunduğu yere girme, kız-kadın ve erkek kaçırma, müstehcen yayın, fuhuşa teşvik, fuhuşa aracılık ve zinadır, belli başlı «cinsel cürüm»leri miz. Bir de «Ahlakı Umûmiyeye Müteallik Kabahatler» arasında, «edebe muhalif hareketler» ile bazen «cinsel uygulama»lara konu olan «hayvanlara kötü muamele»nin bulunduğunu hemen ekleyelim. Cinsel suçlar ve bunlara uygulanan cezalar, hem ülkeden ülkeye, hem zamanla aynı ülke içinde çok değişikenlik gösterir. Örneğin, «ergin kişiler arasında anlaşmalı eşcinsel ilişki» bazı ülkelerde suçtur, ama «alenen» işlenmedikçe ya da parasal çıkar sağlanıp «fuhuş» kapsamına girmedikçe bizde suç değildir. Ayrıca, her ülkede aynı adla anılan bir «cinsel suç»un, örneğin «ırza geçme»nin neyi kapsayıp, neyi kapsamadığı da ülkeden ülkeye değişir. Örneğin Amerika’da, kocanın karısını «cebir, şiddet veya tehdit kullanarak cinsel ilişkiye zorlaması», yani kocanın kendi karısıyla zorla yatması, orada «ırza geçme» olarak değerlendirilirken, Türkiye’de Yargıtay içtihatlarımıza göre, koca karısıyla her zaman yatar. Olayın «ırza geçme» kapsamına girmesine yol açan tek durum, kocanın eşini başka kişilerle zorla ilişkiye girmeye zorlaması durumudur ki; böyle durumlarda «şahsi şikâyet» olduğunda, koca diğer şahıs veya şahıslarla  «ırza geçme»ye suç ortağı olur. Neyin cinsel suç olup, olmadığı konusunda ülkeden ülkeye görülen değişiklik, çok yakın akrabalar arasında kurulan ve dışta «incest» (ensest), bizde «fücur» denen ilişkidir. İtalyan hukukunda ancak «skandala neden olma» koşuluyla cinsel suç oluşturan bu eylem, İtalya’dan esinlenen bizim ceza hukukumuzda, başlı başına bir suç olarak öngörülmemiş, “aralarında akrabalık bağı bulunmayan kişilerin ilişkileri (zorla ırza geçme vs.)” olarak değerlendirilmiştir. Neyin «cinsel suç» olduğu, bu noktada bakış açışı ve anlayışa bağlıdır. Son dönemlerde ” cinsel suç ” kapsamına da giren bazı kadın cinayetlerindeki artış da düşünüldüğünde, Ceza Hukukumuzda bu konudaki boşluklar net bir şekilde göze çarpmaktadır.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz