İzmir Erotik Shop

erotik shop izmir, izmir erotik shop

Nokta shop

Erkekte Kısırlık

Erkekte KısırlıkErkekte kısırlık bundan önceki kısımda genel hatları ile incelemiş olduğumuz kısırlık, erkekte kadın kısırlığına nazaran daha azdır lâkin tedavi bakımından daha önemlidir zira kadınlarda birçok bozuklukları düzeltmek tababet imkânlarına göre daha kolaydır. Bundan başka yalnız kadının kısır bulunduğu vakalarda mutlak çocuk ihtiyacı karşısında erkeğin kısır olmayan diğer bir kadından çocuğu olabilir. Hâlbuki kocanın kısır ve kadının tabiî bulunduğu hâlde ise ancak sun’i ilkah bu aileye bir çocuk bahşedebilir. İnsanın verimli ilkahtaki rolü rahmin methaline sağlam meni hücrelerini koymasıdır. Bunların kantite ve kalite itibariyle yetersiz bulunduğu veya meninin uygun yere konulamadığı vakalarda doğum vaki olamaz. Erkeğin baba olması her şeyden önce husyelerinin yeter derecede spermatozoid, yani meni hücresi yapmasına bağlıdır ve bu da mikroskop altında görülebilen bu hücrelerin ayrıca canlılıklarına da dayanır. Meni hücreleri kaynak aldıkları yerlerden ifraz yollarına dökülürler. Bu yol örgülerinin ve kuturlarının kifayetli olması gerektir. Bundan başka rahim ve vajen ifrazlarının bu canlı hücreleri öldürmeyecek kadar kalevi tabiatta olması lâzımdır. Meni suyunda yüzmek suretiyle ilkah hücrelerinin kastetmek zorunda kaldıkları yedi metre uzunluğundaki borunun yeni ve eşki iltihapları, esasen geniş olmayan kutrunu daraltır ve meni suyunun geçmesini önler. Bunu takip eden ve meni kesesine açılan boru da serbest olmalıdır. Meni keseleri, prostat guddesi gibi, ilkah hücrelerinin canlılıklarını sağlayan bir su ifraz ederler. Belsoğukluğu, kanser, verem, prostat büyümesi gibi sebepler bu yolları ve dolayisi ile hücreleri yok eder veya bozar. Husye örgülerine ait iltihap, ur, anadan doğma kötü şekil, uzun müddet husyelerin gizli kalmaları, iç salgı bezlerine ait bazı salgın hastalıklar kısırlığın organsel sebepleridir.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsel Rahatsızlıklar

Cinsel RahatsızlıklarCinsel rahatsızlıklar ereksiyonun normal bir müddet devamı libidonun esaslı kudret ölçülerinden biridir. Esasen çabuk veya geç ejakülâsyon da buna tâbidir. Ancak bu süre şahıslara göre değişiktir. Bazılarına göre 5-6 dakika ve bazılarına göre de bir çeyrek saat normaldir. Bazı insanlar cinsel münasebetin ereksiyon halindeki safhasını uzatırlar hâlbuki karşıki tarafın tenasül organı içinde kalma müddeti kısadır. Bazılarında da aksine ejakülâsyon ile beraber sönme vaki olur, artık bu, halkın bel gevşekliği dediği erken inzal demektir. Ayni şahısta yorgunluk, keder, heyecan ve uzun imsak gibi amillerin tesiri altında olarak ereksiyonun mahiyeti günden güne değişiklikler gösterir. Bazı şahıslar anüs etrafındaki adaleleri büzmekle ereksiyonu uzatırlar. Birkaç saat penisleri ereksiyon halini muhafaza eden şahıslar yanında aksine birkaç saniye içinde sönen şahıslar mevcuttur. Bu her iki şık da marazidir. Lâkin ereksiyonun yarım olması ve hiç olmaması şüphesiz ki cinsel kudretsizliğin bir ifadesidir.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Seksoloji

SeksolojiSeksoloji yani cinsel haller ve olaylar bilimi bütün canlı varlıkların günlük hayatlarındaki çiftleşmeleri ve nesillerin yaşama boyunca uzaması, aşk ve evlilik cepheleri itibariyle en eski tarihî zamanlardan beri önemli beşerî bir problem teşkil etmekle beraber biyolojik ve psikolojik bilimler arasında bir etüt konusu olarak yer alması oldukça yeni sayılabilir. Gerçi her devirde birçok romancılar eserlerinde aşktan, evlilikle aileler içinde cereyan eden ve dolasıyla cinsiyeti ilgilendiren nefretlerinden ve geçimsizliklerinden bahsetmişler ve çok kuvvetli psikopatolojik tasvirlerde bulunmuşlardır. Fakat hakikî seksoloji ancak son elli sene zarfında muhtelif dallarda hekimlerin, fizyolojistlerin, kimyagerlerin, psikologlarla psikanalistlerin çeşitli tramvayları sayesinde gelişmiş ve bugünkü şümullü durumu almıştır. Cinsiyet dendiği zaman genel olarak canlı varlıkların oluşlarında ve birbirini takibeden jenerasyonların devamlı bekası bakımından ilkah, doğum gibi fonksiyonlarda rol oynayan bütün biyofizyolojik olayların mütalâası akla gelir. Ancak cinsiyet ve dolayısıyla seksoloji yalnız başına Germinal denilen ve ilkah ile zürriyeti ilgilendiren faktörlerin mütalâası değildir. Birçok cepheleri ve çeşitleri olan hayvanî cinsiyete bir göz atıldığı takdirde basit basamaklardan insan gibi üstün basamaklara doğru çıkılmak üzere cinsiyetin çok kompleks bir fonksiyon ve organizmada örgütsel, anatomofizyolojik, andokrinolojik, psikolojik ve hatta sosyal veçheleri olduğu anlaşılır.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Kızlar Nasıl Gelişirler?

Kızlar Nasıl GelişirlerKızlar nasıl gelişirler küçük bir kız çocuğunu yetişkin bir kişi haline getiren değişiklikler, erkek çocuklarda olan değişikliklerden çok daha canlıdır. Bir önceki bölümde olduğu gibi, ergenliğe ermemiş küçük kız çocuğun, ergenlik çağında ne gibi değişikliklere uğradığını açıklamadan önce, normal anatomisi üzerinde konuşacağız. Belkemiğinden başlayarak bacakların hemen üst kesiminde sona eren ve geniş bir daire çizen iki kemik vardır. Buna pelvis adını veriyoruz. Eğer parmaklarınızla kalçanızdan itibaren başlayıp bacakların üst kesimine kadar gezdirirseniz bu kemiği hissetmeniz mümkündür. Bu kemiklerin kasıklarda son bulduğunu da anlayacaksınız. Tabiî, bu pelvis kemiği hem kadında hem de erkekte vardır.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Geç Ejakülasyon

geç ejakülasyonGeç ejakülasyon cinsel etkinlik esnasında orgazmın sürekli ya da yenileyici bir biçimde gecikmesi. Yani, orgazmı almaktan çok vermenin daha iyi olduğunu düşünenleri mi demek istiyorsunuz? Geç ejekülasyon olan bir erkek, başarılı bir ereksiyonla işe başlar ve sonuna kadar böyle sürdürür. Bir ya da iki saat sonra bile, sanki işe henüz başlamış gibidir. Gerçekte, yarı sürekli ereksiyonu olan erkekler, profesyonel birleşme uzmanları olabilirler. Orgazm bozukluğu olan kadınlar, varlıklı şımarık dullar ve nimfomanyaklar böyle erkeklerle yatak odasına koşmaya hazırdır. Fakat bu durum erkekler için pek eğlenceli değildir. Cinsel yönden, bu tür erkekler kâr getirmeyen bir işe yatırım yapan tüccarlara benzerler. Böyle erkeklerin ancak mastürbasyonla orgazma ulaşmaları çok önemlidir. Geç ejakülasyon olan erkek, antremanda bol bol gol attığı halde maçta tek gol atamayan bir futbolcuya benzer.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Spekulum ile Jinekolojik Muayene

Spekulum ile Jinekolojik MuayeneSpekulum ile jinekolojik muayene eğer rahatsızlık vermeksizin kullanılabilecek bir spekulum yoksa nadiren olur bu, o zaman spekulum kullanılmaz. Mutlaka yayma ya da kültür alınması gerekiyorsa, bunlar vajina girişinden uzatılan ucu pamuklu bir aplikatörle alınır. Neden genellikle spekulum gereklidir? Çünkü normalde vajina duvarları birbirine bitişiktir. Vajina kanalını yavaşça gevşeten spekulum, doktorunuzun hem vajina duvarlarını, hem de serviksi incelemesine olanak verir. Böylece herhangi bir akıntı, servikal enfeksiyon ya da tahriş hemen fark edilebilir. Normal olmayan bir akıntı varsa, doktorunuz bu akıntı örneğini mikroskopta incelemekle yetinebilir. Ama gonoreden bel soğukluğu kuşkulanıyorsanız, herhalde kültür alınacaktır.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Servikal Yayma

Servikal YaymaServikal yayma kanser öncesi durumların saptanması için kullanılan tıbbi inceleme. Normal koşullarda jinekologların çoğu hiç olmazsa yılda bir rutin yayma yapılmasını tavsiye ederler. Hormon tedavisi gören menopoz sonrası kadınlarda ya da ailesinde kanser vakaları sık olan kadınlarda yaymayı dana sık tekrarlamak tavsiye edilebilir. Ama yine belirli kurallar yoktur. Son zamanlarda, üst üste üç dön yıl yaymaları negatif çıkan kadınların bunu izleyen yıllarda servikal kansere yakalanma ihtimalinin pek olmadığı anlaşılmıştır. Bu bilgiler temelinde bazı kanser uzmanları bu gibi kadınların üç yılda bir yayma yaptırmasının yeteceğini düşünmektedirler. Ama yine kesin kurallar yoktur. Her kadın ayrı ayrı değerlendirilmelidir.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Androjen Hormonu

androjen hormonuAndrojen hormonu olmadığı halde, sentetik progestogenler. progestogenler bazılarının androjen hormonu erkekleştirici etkisi vardır. Geçmiş yıllarda art arda düşük yapmış gebe kadınlara sık sık bu ilaçlar verilmekteydi. Bu uygulama, bazı düşüklere annenin progesteron hormon düzeyinin yetersizliğinin yol açtığı inancından kaynaklanıyordu. Günümüzde gebelikte bu hormonun verilmesi gerçekten gerekliyse, doktorlar dişi fetusta erkekleştirici değişikliklere yol açacak bileşimleri vermekten kaçınmaya dikkat ediyorlar.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

cinsel yolla bulaşan hastalıklarCinsel yolla bulaşan hastalıklar o günlerde penisilinin bu bulaşıcı hastalıklara karşı etkisi çok büyüktü ve herkes tedbiri elden bıraktı. Şimdi ise penisilinin etkisi geçti. Asya tipi belsoğukluğunun tedavisi çok güç ve tedavi tiplerine karşı çok dirençlidir. Bu hastalıklar yalnız kadını nasıl etkiler? Cinsel ilişkide bulunmazsa, bekâr kadın için zührevi hastalık tehlikesi yoktur. Bu günlerde tüm cinsel birleşmede hatta kan koca arasındaki birleşmelerde dahi bazı kazalar olmaktadır her zaman zührevi hastalık kapma tehlikesi vardır.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz