İzmir Erotik Shop

erotik shop izmir, izmir erotik shop

Nokta shop

Aile İlişkileri

Aile İlişkileriAile ilişkileri anne baba ve çocuklar, birbirlerinin karşısında kendi rollerinin bilincine varmak zorundadırlar. Çocuk, henüz yeterince bilinçlenmediği 78 yaşları sırasında annesiyle babası arasındaki sevgiyi ve geçimsizliği kendisine karşı işlenen bir ihanet gibi alır.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Heyecanı Arttıran Hareketler

Heyecanı Arttıran HareketlerHeyecanı arttıran hareketler cinsi münasebetin en heyecanlı safhasına girince, eller ve parmaklar, ayakların ve ayak parmaklarınınkine benzer şekilde hareketler geçilebilir. Bazı kimseler avuçlarını adamakıllı sıkarlar. Bazıları ise parmaklarını alabildiğine acarlar. Bazı kimseler orgazma yaklaşırken avuçlarıyla bir şey yakalayıp sıkarlar. Bu umumiyetle bir iskemle, yatağın bir kenarı, yatak örtüsü veya hemen el altında bulunabilen başka bir şey olabilir. Bu avuç sıkma hareketi bazen öyle şiddetli olabilir ki, kadın veya erkek eğer eşinin bir tarafını yakalayacak olursa onu bir hayli incitebilir, tırnaklarını onun etlerine geçirir.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsel Doyum

dv2174001Cinsel doyum zorlama ya da kurnazlıkla elde edilen cinsel ilişki, genel olarak istenilen doyumu her iki yana da sağlamaz. Bu sorunu soyut ahlak kurallarına göre değil, cinsel doyum tutum görüşüne göre yargılamak gerekir. Kapitalist toplum içeresinde gençliğe son derece gözü pek bir savaşım yeteneği kazandırmak, her şeyden daha önemlidir. Konuya bu açıdan bakıldığında, demek karşıt cinsler arasındaki sert davranışlara son vermek gerekir, çünkü bu kızlarla erkekleri karşı karşıya getirerek devrimci çalışmaya zarar verir. Sovyetler Birliğinde gençlerin cinsel ilişkilerini gözlemleyerek bunu saptayabiliriz Toplumsal devrimden sonra gençler arasında cinsel yaşam görüşü doğal ve ussal olduğu ölçüde bu tür uyarmalar gereksiz oluyor.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Rahim Ağzı İltihabı

Rahim Ağzı İltihabıRahim ağzı iltihabı kadının tenasül yoluyla ilgili guddeler şehevi heyecan esnasında faaliyetlerini arttırırlar. Vajinanın giriş kısmında dış tenasül uzuvlarına açılan Bartolin bezleri berrak, akıcı ve kaygan bir mayi ifraz ederler. Bu ifrazatı vajina veya rahim boynundaki iltihaplar dolay isiyle meydana gelen ve daha koyu renkli ifrazatla karıştırmamak lazımdır.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Ergenlik Çağında

Ergenlik ÇağındaErgenlik çağında olan birçok gençlerin, cinsiyetlerinin cahilleri oldukları ve güç anlarda bocaladıkları görülmektedir. 20. ci asırda en modern cemiyetlerde dahi, cinsel problemlerde son derece cahil ve sıkılgan olan gençler pek çoktur. Gerçi ortada dolaşan demagojik seksolojik yayınlardan bazı bilgiler alırlar, ergenlik çağında tecrübeler edinirler. Lâkin çok defa bunlar yanlış veya mübalağalıdır. Tabiat müşahedesi de yalnız başına yeterli değildir. Müphem duygular ve dürtüler ile her genç bahusus kısmî bir hormonal kusur veya gelişme gecikmesi varsa cinsel olgunluğa ve bilhassa bunun ruhî tekâmülüne ulaşamaz. Modern cemiyetlerde bir cinsel kudret belirtisi sayılan donjuanlık bile, kötü bir cinsel gelişmenin anormal bir ifadesidir. Kesin ve belirli olmayan bir cinsel terbiye, tam cehaletten daha tehlikelidir. En zararlı şey, kızın ve delikanlının toy bulundukları ilk ergenliklerinde kötü ruhî inkişaflarıdır. Birçok gençler bünyelerinin çok kuvvetli ve çevrelerinin nispeten zararsız olması dolayısıyla, kötü aydınlatmalardan kurtulurlar ve içgüdülerinin dürtüsü ile evlilik basamağına normal bir gelişme ile varırlar. Lâkin birçokları da çocukluk inkişaflarından itibaren engellere uğrarlar, bocalamalar gösterirler, çeşitli komplekslerin zebunu olurlar. Bir taraftan çeşitli çıplaklıklar ve cinsel kamçılanma vasıtaları ve sahneleriyle dolu olan ve bir taraftan da haşin bir cinsel ahlâk nizamını isteyen cemiyette cinsiyet ve moral, toy gençlerin şuuraltı âlemlerinde şiddetli çatışmalar yaratır ve bazen son derece despot bir vicdan Sur Ego meydana getirir. Birçok gençleri evlenme arifesinde endişelere düşüren, cinsel kudretsizlik kuruntuları yaratan, mukabil cinsten soğutarak bir sapma şeklinde aynı cinse döndüren veya tereddütler içinde bir cinsel inziva hayatı yaşatan, bu içgüdü adlı diktatördür.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Evlenmek İstememe

Evlenmek İstememeEvlenmek istememe bir aile kurma dürtüsü olmayan veya aile hayatını kurma korkusu olan bekârlar da az değildir. Bunlar bir çeşit objededir. Etrafta gördükleri bazı kötü hayatlı ve imtizaçsız ailelerin ve belki de kendi öz çevrelerindeki ailevi sıkıntıların tesiri altında, durmadan izdivacın mahzurlarını ve fena akıbetlerini bulurlar ve bir bekârlık felsefesi kurarlar. Harp Olursa kanları ve çocuklan aç veya öksüz kalacak ekonomik durumları iyi gitmezse işin içinden çıkamayacak ve evlendikleri takdirde belki de çocukları olmayacaktır. Bazılarında irsî şüpheler mevcuttur. Hâlbuki harp esnasında birkaç yetimi bin bir güçlük içinde yetiştirebilen fedakâr analar mâzilerinden şikâyetçi olmadıkları gibi, evliliğe de bir kabahat bulmazlar. Çeşitli hastalıkları olan kalp, verem, utandırıcı deri iltihapları gibi bekârlar. Bir defa evlendikten sonra bekâr kalıp da kötü hataların intibaları ile artık evlenmek istememe dürtüsünü ve cesaretini gösteremeyenler.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Aşk ve Kıskançlık

Aşk ve KıskançlıkAşk ve kıskançlık, gerek normal, gerekse marazı hâllerde en önemli ve şiddetli şekli aşk kıskançlığıdır. Bu, gerçek olmayan olaylara veyahut da bir delire bağlı olan, cinsel mahiyette, bir değer mahmurluğudur. Bu, aşk tutkunluğunun en tehlikeli davranışlarından biridir. Esasen her sevgide biraz kıskançlık mevcuttur fakat Lucien’in tasviri de çok mübalağalıdır. Hiç kıskanç olmayan, hiddetlenmeyen, tokat atmayan, sevgilisinin saçlarını kesmeyen ve üstünü başını yırtmayan insan, gerçek âşık sayılamaz. Bu tasvirde bir sadizm edası vardır. Zira aşk, doyumunu sevgiliye ıstırap vermek ve hatta işkence yapmakta aradığı zaman hayvanı ve marazî bir sevgi sayılır. Bütün şiddetli ve tehlikeli reaksiyonlar aşk değildir. Marazî kıskançlık yüksek aşk duygusunun inkârı veyahut da onun yerine geçen menfi bir telâfidir. Aşk ve kıskançlık bir ataklık, şiddet ise bir harabeliktir ve her ne şekilde olursa olsun, Zekâi ve mantıkî amillerden mahrum olan bir sahiplenmedir. Kin ve intikam, aşk kıskançlığının saldırganlık ve müdafaa silâhlarıdır. Kıskançlık ve kin ruhiyatı birbirinin tamamlayıcısıdır. Kıskançlıkta hisler daima saldırgan ve en tehlikeli şekillerde boşalmaya meyillidir. Aşk kıskançlığı başladıktan sonra ıstırap ve işkence safhaları arasında kin safhaları, devrî bir şekilde görülür. Kıskanan ve mutlaka sahip olmak isteyen insan zaman zaman büyük ıstırap dakikaları içinde aşkına döner, yalvarır hıyanete inanmamak ister, lâkin az bir müddet sonra yine aşk ve kıskançlık musallat fikri, bilhassa delil olmayan vakalarda, ruhu kemirmeğe başlar. Ayni zamanda sevmek ve sevilenden de nefret etmekten ibaret olan kıskançlığın şiddeti, bilhassa emotif tabiatlı olanlarda korkunç reaksiyonlar verir. Âşık hayalî olarak her tarafta bayağı hıyanetler görür ve kini bir volkan hâlini alır. Bazı gayri meşru aşklarda ve meselâ metres hayatında bu kıskançlığın suç teamülleri görülür. Meselâ genel evlerde bir kadını metres tutan biri, kurtarıcı ve yatıştırıcı bir hayat ve cinsiyet felsefesi yapmadan, başkalarının da faydalandığı ve hatta kendisinin de parasını haraca kestiği bu evde, basit bir sebeple, en korkunç bir kıskanç aktör gibi, vurur ve öldürür.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Evlilikte Cinsel Faktörler

Evlilikte Cinsel FaktörlerEvlilikte cinsel faktörler birkaç yıl önce Ankara’da Üniversitenin iki fakültesinden kurulan ekipler arasında Evlilikte cinsel faktörler mi, yoksa ekonomik ve sosyal amiller mi galiptir? Münazarası yapılmıştı evliliğin saadet şartları arasında, bu her iki gruba giren amiller de önemli rol oynarlar. Ancak fizik birleşme uygunluğu, yalnız cinsel zevk sağlama bakımından önemli değildir zira et aşkından ziyade nev’in ve ırkın bekasını sağlayan çiftleşme bahis konusudur.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Narsisizm

NarsisizmNarsisizm kişinin kendisine tapması, kısaca kendisine âşık olmasıdır. Grek Mitolojisine göre, eski Yunanistan’ın Mora yarımadasında ufak Thesbios Aşk şehri kasabasında yaşamış ve orada 17 yaşındayken ihtiyarı ile hayatına son vermiş olan son derece güzel genç Narsisizm su kenarlarında yaşıyor ve bunların berrak sathında yüzünü temaşa ederek kendi kendine âşık oluyordu. Kendi yüzünü ve kişilik olarak kendini o kadar güzel buluyordu ki artık dünya üstünde ne bir kadın ve hatta ne başka bir erkek onu sevgi bakımından ilgilendirmiyordu. Kendi aşk objesi yine kendi yüzü ve vücuduydu. Bir rivayete göre günün birinde sulardaki aksini yakalamak için kollarını uzatırken suya düşmüş ve boğulmuştu. Başka bir rivayete göre ise kötü havalarda bulanık sularda güzel yüzünün aksini göremediği için üzülerek intihar etmiştir. Bu nihayet mitolojik bir masaldır. Ancak yine eski kültürlü ve hassas insanların yarattıkları bütün bu hikâyelerde folklorda insanın günlük ruh davranışlarına ve hayatına ait hakikat nüveleri vardır. Hayalî olan efsanelerde halk çok defa duyduğunu hayâl enginliği ile işleyerek ve biraz da sembolize ederek yaşatır. Kıral Oedipus trajedisinde kiralın henüz delikanlı iken bilmeyerek anası ile evlenmesi edebî bir hikâye ve temsildir. Lâkin bu his bazı insanlarda kuvvetle mevcut olduğu gibi, mahkemelere kadar intikal eden veya etmeyen çok yakınlar arasında cinsel münasebetler ve hatta eski Firavunlarda veya bazı iptidaî kabilelerde olduğu gibi yasak evlenmeler vardır.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz