Adet DüzensizliğiAdet düzensizliği deyince, kadının rahminden gelen ve mihbil yolundan çıkan kanamaları anlarız. Bu normal aybaşıdır. Fakat bazı kadınlarda bu şekilde âdet görme olmaz, fakat yine muntazam fasıllarla vücudun başka kısımlarında kanamalar görülür. Aşağıda bu enteresan hâdisenin tahlilini okuyacaksınız.

Adet Düzensizliği Şekilleri

Adet Düzensizliği ŞekilleriAdet düzensizliği gayritabiî âdet nedir? Bu, rahimden başka bir uzuvda vuku bulan bir kanamanın, muntazam aylık akıntının yerine geçmesi hali diye tarif edilebilir. Kanama burunda, kulakta, gözde, meme başlarında veya başka yerlerde olabilir. Bu garip aybaşı, normal âdet gibi muntazam fasılalarla, yani yirmi sekiz günde bir vukua gelir. Bu şekildeki anormal aybaşı hâdisesi bir zamanlar inanılmaz bir hayal telâkki ediliyordu fakat zaman geçtikçe, tıp adamlarının dikkatini çekip bu mevzu üzerinde ciddiyetle durmalarını sağlayacak kadar sık tekerrür eden vakalar görüldü. Sonradan bu şu şekilde izah edildi şu veya bu j sebepten dolayı rahim çalışmazsa, tabiat, rahimden gelecek olan kanamayı, başka yerden gelen bir kanama ile telâfi eder.

Adet Düzensizliği Nedenleri

Adet Düzensizliği NedenleriAdet düzensizliği Dr. M. Vidaver bir kaç yıl önce yazdığı bir makalede, anormal âdet hallerine ait bazı enteresan vakalardan bahsetmiştir. Daha 1886 da British Gynecological Journal adlı mecmua, bu şekilde âdet görmenin mevcudiyetine mevcudiyetine dair, hakikî vakalardan kâfi deliller elde edilmiş olduğunu bildiren Dr.barnesin bir makalesini ihtiva ediyordu. Adet düzensizliği adlı makalenin sonuna geldik başka bir makalede görüşmek dileğiyle…