Cinsel Birleşme Cinsel birleşme nin sayısı konusunda kesin bir ölçü koymak gerçekçi bir davranış değildir. Birleşmenin sayısını çiftlerin cinsel güçleri ve birbirlerine karşı duydukları istek en sağlıklı biçimde belirler. Bunda zorlama ölçülere kalkışmak yarardan çok zarar verir. Genç çiftlerin yapacağı cinsel birleşme sayısı ile ileri yaştakilerin sayısı elbet farklı olacaktır. Ancak şunu da unutmamalıdır ki, gençlikte aşırı cinsel ilişki de bulunmak, ilerde cinsel gücün azalmasına başlı başına bir neden değildir. Bununla birlikte, cinsel ilişki konusunda her yaşta insanın kendini aşırıya zorlamasının genel sağlık yönünden sakıncaları olabilir.

Cinsel Birleşme Pozisynları

Genellikle gün aşırı yapılacak cinsel ilişki lerin vücuda hiç bir zararı olmayacaktır ve bu, sağlıklı bir cinsel yaşamın belirtisidir. Evliliğin ilk gençlik yıllarında her gün cinsel ilişki de bulunmak da olasıdır, hatta bir gecede birkaç kez birleşme dahi yapılabilir. Ancak ileri yaşlarda haftada bir ya da iki cinsel birleşme olağan sayılmalıdır. Bu dönemlerde bir gecede artlarda birkaç birleşmeye itibar edilmemesi daha iyi olur. Aslında yukarıda da belirttiğimiz gibi, haftada bir iki ölçüsünü aşmayan cinsel birleşme yi orta yaşlardan itibaren olağan sayıp, aşırıya zorlanmamak gerekir. Cinsel birleşme sayısında en iyi belirleyici, eşlerin isteğidir Bu istekte günlük yaşam koşullarının da belirleyici bir payı olduğunu unutmamalıdır Aşın yorgunluk ve üzüntü cinsel isteği ve gücü bir ölçüde azaltır ama bu geçicidir.

İlk Cinsel Birleşme

Kadınların regl, yani adet görme döneminin başlamasından önceki bir iki gün içinde cinsel birleşmeye karşı isteksiz oldukları sık rastlanan bir husustur Bu günlerde genellikle sinirli bir havada olan kadınlar adet günlerinin sona ermesinden sonraki ilk günlerde ise daha çok cinsel istek duyarlar. Adet günleri sırasında cinsel ilişki yapılıp yapılamayacağı konusu da üzerinde durulan bir noktadır. Regl günlerinde cinsel birleşme yapıldığı görülür ama genel sağlık açısından bu pek önerilmez. Genellikle bu psikolojik yönden de iyi sonuç vermez. Genç kadınların hemen her gün ve günde art arda birkaç kez cinsel birleşme de bulunmaları da doğru değildir. Bu tür aşırı cinsel lilşki nin kimi kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açması olasılığı kabul edilmektedir. Çeşitli hastalık geçirmiş erkeklerin, özellikle enfarktüs atlatanların cinsel birleşme sayısında dikkatli olmaları gereklidir. Ayrıca, cinsel birleşmede erkeğe fazla gayret harcatmayacak şekiller seçilmelidir.