Cinsel FanteziCinsel fantezi ler önkoşullardan, tabulardan, yasaklardan kurtulmuş bir zihinsel özgürlük içinde olabilir. Bu da sanıldığından daha güçtür. Toplumun cinsel kültüründeki odak değer yargılarını aşarak birey cinselliğine ulaşamamış kişiler için cinsel fantezi ler kolayca karabasan olabilir. Böyle bir deneme bile, kişilerin cinsel güvenlerine yönelik bir tehdit olarak algılanır. Bilinmeyen yeni bir yandan heyecan yaratırken öte yandan bilinenin güvenliğini ortadan kaldırır. Cinsel fantezi için üreme cinselliğinin aşılıp haz cinselliğinin bilinmesini gerektirir.

Evlilikte Cinsel Fantezi

Bu da çoğu kez yeterli olmaz. Cinsel fantezi konusunda eşlerin birbirini çok iyi tanıması, eşlerin birbiriyle nereye kadar ve nasıl gidileceğini kestirmesi gerekir. Küçük adımlar çok dikkatle atılabilir. Bulunan küçük çıkıntılara iyice tutunmadan yeni bir adım atmak beklenmedik tehlikelere yol açar. Rastlanan küçük bir girintide belki biraz dinlenmek gerekecektir. Cinsel fantezi leri dağa çıkmak ya da derin denize dalmak gibi tanımlayanlar vardır. Bu sporlar da zevklidir ama hemen düşünülebileceği gibi, yanlış bir adım, yanlış bir hareket her şeyi bir karabasana çevirmek için yeterlidir.

Cinsel Fantezi Ürünleri

Burada kural olan kuralsızlıktır, onun için de her serüven kendi koşullarını kendisi yaratır. Eşlerden birinin cinsel fantezi yi yaşamak istemesi, diğer eşin buna hazır olmaması bir felaketle sonuçlanır Burada artık bir zorlama söz konusu olacaktır ki, fantezilerde böyle bir şey olamaz. Cinsel fantezi, eşler arasında çok yönlü bir anlaşmaya dayanır. Birbirini anlamak, birbirini kırmamak, birbirini özgürleştirmek sanıklığından çok daha incelikli bir iştir. Pek çok erkek ve kadının cinsel fantezi ler sonrasını taşıyamadıkları, aralarında ciddi sorunlar çıktığı, ayrılmak zorunda kaldıkları görüldüğü için de. bu konuda uyarıda bulunmak gerekmiştir…