cinsel-hayatManevi ve bedeni aşkın her biri ayrı ayrı görülebilir, bununla birlikte evlilik hayatı içinde bunlar birbirlerinden ayrılamazlar. Çünkü cinsel hayat ta mutluluk sevginin her iki ifade şeklinin dengede oluşuna bağlıdır. Fakat günümüzde evlilik hayatı sürdüren, bedeni ve manevi aşk konularında değişik görüşlere sahip ne kadar çok kadın ve erkeğe rastlamaktayız! Cinsel hayat sadece bedeni aşktan ibaret olmadığı gibi, manevi sevgi de tek başına en önemli faktör değildir. Gerçi bunu herkes bilir, ama sevginin bu iki yönlülüğü zamanla evlilik hayatında belirgin hale gelir ve ağırlık bir veya öbür tarafa kayabilir.

Evlilikte Cinsel Hayat

Belki de bunun nedeni, içimizde gizli olan, neyin daha iyi olduğunu tespit etmek isteğidir, örneğin, insan manevi ve bedeni sevginin ortak yapıya sahip olduklarını gayet iyi bildiği halde. Hangi sevgi çeşidinin daha önemli olduğunu, hangisinin ötekinden daha üstün olduğunu anlamak ister. Bundan aşağı yukarı on yıl öncesine kadar, bu konuda manevi sevginin bedeni sevgiden daha üstün olduğu savunulmaktaydı. Fakat bugün bunun aksi ileri sürülmektedir. O zamana kadar evlilik ahlakı, cinsiyet biyolojisini ayarlamıştı, bugün ise cinsel tatmin hemen hemen ilk planda gelmektedir; yani, hatalı bir şekilde seks tekniğine haddinden fazla önem verilmektedir.

Cinsel Hayat Önemi

İlerde, evlilikte manevi sevginin mi, yoksa bedeni aşkın mı ön planda geleceğini yeni evli bir çift kestiremez; aslında gerçek sevgide bunları birbirlerinden ayırmak mümkün değildir. Bedeni ve manevi sevgi, eşler hangi sınıftan olursa olsun, aynı sevginin ön ve arka cepheleridir; tek başına bedeni aşk hiçbir zaman tam manasıyla tatmin edici olamaz, bedeni aşkın tatmin edici olmayışı halinde ise eninde sonunda evlilik bir krize sürüklenir. Ancak manevi sevgiden gelişebilen, karşılıklı ilgi, her mutlu evliliğin temel şartıdır. Eğer eşlerden biri çarçabuk kendi arzularını tatmin etmek isterlerse, en iyi teknik bile değerini kaybeder. Ancak kendi mutluluğunu karşısındakinin mutluluğunda arayan kişi, sadece manevi sevgisine katkıda bulunmaya çalışan, bedeni sevgisini mutlu ve canlı hale getirmeye gayret gösteren kişi, müşterek hayatı gerçekten mükemmel bir evlilik ve cinsel hayat ile sürdürebilir.