Cinsel İlişkiYürürlükteki koşullar buna elvermiyor çünkü, cinsel ilişki bir suçtur ve cinsel bilimin de payı vardır bu suçta. Çünkü hem doğrulan saptırmaktadır hem de yoksulluk karşısında sızlanan insan severlerle ahlakçıların boş sözleriyle oyalanarak, bilimsel sonuçlan baştan savmaktadır. Bizim göstermek istediğimiz gerçekler, genellikle inanılmayan, tutarsız bir biçimde ortaya konan gençlik sorunlarıdır. Ruhsal güç, kendini tutma ya da cinsel bozulma biçiminde açıklanmayıp, sağlıklı ya da sağlıksız bir cinsel ilişki biçiminde ortaya konulur. Çünkü ayrıcalıksız olarak tüm gençlerin, hatta cinsel ahlak üzerine ateşli söylevler çeken Hıristiyanların bile cinsel ilişki leri vardır. Şu nokta, ilk ve son kez, iyice vurgulanmalıdır.

Cinsel İlişki Türleri

Ahlaksal korku, gerçekten açık saçık yayınlar ve gençlerimizin içinde yaşadığı yoksul ortam, sonuçta benzer etkiler yapıyor. Yetişkinlik dönemindeki cinsel ilişki ler, gençliğin temel sorunlarındandır. Oysa toplum düzeni, burjuva devleti ve onun temsilcileri, bu cinsel ilişki sorunlarına karşı olumsuz bir tutum içindedir. Gençliğin, cinsel ilişki konusunda bilgi edinmek ve kendi cinselliğini tümüyle tanımak gibi bir hakkı vardır. Bu hak doğal olarak verilmiştir ona. Ama henüz ergenlik çağında olan nice gençlerde, cinsel ilişki bilinci, fiziksel dengeyi pek sarsmadan yetinmiştir bile. Biz, işte bu yüzden baba öğüdü ile eğitmeye kalkmıyoruz gençliği. Ama gerçekleri tüm çıplaklığıyla söylemek kararındayız. İçinde bulunduğu durumu anlatmak istiyoruz ona; üzerinde bu denli konuşulan yoksulluğunun kesin olarak son bulmasını istiyorsa, kendi sorunlarını kendi çabasıyla çözümlemelidir, diyoruz.

Cinsel İlişki Pozisyonları

Hakkın dilenmekle elde edilemeyeceğini, bu uğurda savaşın verilmesi gerektiğini anlatmak istiyoruz. Ahlak öğütçülerini anlaşılmaz bir biçimde dinleyerek yıkıma sürüklenen şu gençleri, yalnızca gerçeklere inandırmak istiyoruz. 13 ile 17 yaş arasında olan pek çok kız ve erkek, burada işlenen cinsel ilişki konularını kolayca anlayacaktır. Yine bu yaşlardaki pek çok genç de, bu konuların içeriğini anlamakta güçlük çekecektir. Yine aynı yaşlarda olan gençlerin kimileri ise, cinsel ilişki ve cinsel ahlak bakımından yozlaştırılmış ve eğitimle yıldırılarak tiksindirilmiş olduklarından, bu bilgi içeren yazıları okumak bile istemeyecektir.  Ergenlik çağındaki gençlerin pek çoğu, cinsel ilişki nin bilinç dışı dürtülerine karşı ahlakçı bir savunmada bulunurlar ve hiçbir bilgi edinmek istemezler bu konuda.

Evlilikte Cinsel İlişki

Kendilerini kıvrandıran düşler, sıkıntılar, uyarılmalar ile cinsellik arasındaki bağlantının bilincinde değildirler; cinsel ilişki konusunda bilgi edinmeyi kendilerine yasaklayan bir çekingenlikle davranır ve düşünürler. Eğitim yetersizliğinden kaynaklanan bu yabani istekler, gençlerin varlığında birer parça olmuş ve onların dirimsel (biyolojik) yapılarına çelişkili bir biçimde girmiştir. Gençliğin önündeki cinsel ilişki sorunlarının yalnızca çok çetin olduğunu değil, her zaman gerginlik yaratacağını da açıkça bilmeliyiz. Bu cinsel ilişki sorunlarını açık yüreklilikle sergilerken, çeşitli tartışmalara yol açacağını da biliyoruz. Ama bundan korkmamak gerekir, çünkü bunun başka bir yolu yoktur.