Cinsel ilgi ya da isteğin olmaması ya da azalması, cinsel düşüncelerin ya da fantezilerin olmaması, tepkisel isteğin yetersiz olması. Cinsel olarak uyarılma girişiminde bulunmaya yönelik motivasyonlar ( burada tanımlandığı şekliyle nedenler güdüler ) sınırlıdır ya da yoktur. İlgi yetersizliğinin yaşam döngüsüyle ve ilişki uzunluğuyla ortaya çıkan normal azalmanın ötesinde olduğu düşünülür.
Halihazırda bazı anketler ya da yapılandırılmış görüşmeler, tek başına öncül spontane isteğin yetersiz olmasının aslında normal olduğunu belirtir. Aksine bu bozukluğu oluşturan durum, cinsel ilişkide bulunurken ve diğer erotik uyaranlar karşısında genellikle öznel uyarılma ve haz eksikliği ile ilişki olan ”  tetiklenmiş ”  ya da ” tepkisel  ” isteğin olmamasıdır.

Cinsel İsteğin Azalması

Dolayısıyla kadınlardaki düşük istek ilgi bozukluğunun gerçek yaygınlığı bilinmemektedir. Düşük istek bozukluğuna sahip kadınların %30-35’i (Avis vd., 2005; Fugl-Meyer & Sjögren Fugl-Meyer, 1999; Laumann, Paik, & Rosen, 1999 ), kendilerini kıyasladıklan standart yüzünden cinsel isteklerinin problemli olduğunu düşünen kadınların büyük bir çoğunluğunu yansıtıyor olabilir. film ve kitaplarda bile kadınlarla alakalı bir norm gibi dile getirilen, aslında erkeklerin cinselligiyle ilgili bir standarttır. Spontane isteğin sadece bazı kadınlar için geçerli olduğunu düşünmek, özellikle de yeni bir partner varsa ( Avis vd., 2005; Avis, Stellato, Cravford, Johannes, Longcopc, 2000; Dennerstein & Lehert, 2004 ), spontane istek eksikliğinden dolayı endişe yaşayan yüzdesi belirsiz kadınların deneyimlerini normal algılamalarına yol açar.