Cinsel rehabilitasyonun üç ilkesi vardır: var olan psikolojik kapasiteleri azami seviyeye çıkarma, özel müdahalelerin (örneğin cinsel materyal kullanımının) sınırlamalarına adapte olma, olumlu bir bakış açısıyla tedaviyi sürdürme. Cinsel tıp alanında uzman olan Stevenson ve Klliott, son derece hümanist ve bilgili hekimlerdir. Her ikisi de, Rritish Columbia eyaletinin Vancouver şehrindeki BC Cinsel Tıp Merkezi’nde çalışmaktadır. Ronald W. D. Stevenson, MD, cinsel op ve çocuk/ergen adli psikiyatrisi alanlarında alt uzmanlık eğitimi alan bir psikivatristtir.

Cinsel Rehabilitasyon İlkesi

British Columbia Üniversitesi Cinsel Tıp Programının eski başkanı, Vancouver Genel Hastanesindeki BC! Cinsel Tıp Merkezi’nin eski klinik şefidir. Klinik çalışmalarının yanı sıra, British Columbia Üniversitesinde klinik psikiyatri doçenti olarak, hem lisaas hem de yüksek lisans np eğitimi düzeyinde dersler vermektedir. Ayrıca, iasan cinselliği hakkında yeni bir lisaas dersi geliştirdiği Simon Fraser Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde misafir doçent olarak görev yapmaktadır.
Stacy L. Elliott, MD, üroloji, jinekoloji, rehabilitasyon tıbbı ve nörolojinin cinsel ve üreme yönleri üzerinde ekstra eğitim görmüş bir aile hekimliği uzmanıdır. BC Cinsel Tıp Merkezinde tıp direktörü, Vancouver Sperm Erişim Kliniği’nde yönetici yardımcısıdır. British Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri ve üroloji bölümlerinde klinik profesörüdür. Temel ilgi alanları ve yayınları, tıbbi ve cerrahi olarak iyileştirilebilir hastaların cinselliği ve doğurganlığına yoğunlaşmaktadır.