Cinsel Tedavi: Son yıllarda erkek cinsel sorunları devrim niteliğinde değişimler geçirmiştir. Önceden erkek ereksiyon bozuklukları ümitsizlikle karşılanıyor ve psikoterapistler tarafından değişken bir başarıyla tedavi ediliyordu, oysaki günümüzde başlıca üç PDE5 inhibitörü gibi (sildenafil, tadalafıl ve vardenafil) oral medikasyonların kullanılması aile hekimlerine ya da ürologlara giden çoğu erkek için başlangıç müdahalesi oluşturur. Bu hastalar ilaçlarını ismen talep ederler. Bazen çok fazla zorluk yaşamadan internet üzerinden sipariş verirler. Sürekli olarak, ereksiyon sorunlarının iyileştirilmesine yönelik burun spreyleri, jeller ya da enjeksiyonlar şeklinde hazırlanmış bir yığın yeni medikasyon hizmete sunulmaktadır. Rosen’in işaret ettiği gibi, bu ilaçlar genellikle etkili ve güvenilirdir, özellikle eşlik eden ilişki problemleri ya da psikolojik sorunlar olmadığında.

Cinsel Tedavi Gelişimi

Prematür ejakiilasyonun tedavisinde kullanılan bazı farmakolojik müdahaleler vardır, ama halihazırda özellikle geç boşalma için hazırlanmış, ABD Gıda ve İlaç Kurumu (U.S. Food and Drug Administration -FDA) tarafından onaylanmış bir meditasyon yoktur. Aksine Althof , Ashton , Stevenson ve Hlliott’ın belirttiği gibi, genellikle endikasyon dışı uygulanan selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRTlar) yazılır. Tek başına’ bir müdahale olarak herhangi bir medikasyonıın cinsel sorunları tamamen çözmesi nadir görülen bir durumdur (Leiblum, 2002). Aslımla beraberinde alınan psikolojik bir tedavi olmadan, genel anlamda farmakoterapinin, bilhassa da ereksiyon sorunlarında bırakılma oranı oldukça fazla olup muhtemelen %4Ö-80 kadar yüksektir (Brock vd., 2002). Hastanın cinsel isteğinin, özsaygısının, ilişki memnuniyetsizliğinin ya da hatalı beklentilerinin değerlendin İçmemesi ya da tedavi edilememesi, takip ve danışmanlığın ihmal edilmesi de tedavinin bırakılmasına ve başarısız olmasına bariz bir şekilde katkıda bulunur. Yüksek kaygı seviyesi, yetersiz uyarılma, psikolojik engellemeler ya da sadece öfke yüzünden ilaç tedavisinin aksi durumlarda ortaya çıkan somut fizyolojik yararlan genellikle baltalanır.