Ereksiyon sorunları eskiden beri EİB tanısı, hastanın cinsel performans için yeterli ereksiyonu sağlama ve devam ettirme becerisiyle ilgili kişisel bildirimlerine dayandırılır (Lue vd., 2004; Hatzichristou vd., 2004). Bu bozukluk vasiiler, honnonal veya nörojenik belirleyicileri kapsayan belirli organik faktörler esas alınarak organik veya psikojenik şeklinde sınıflandırılır. Belirtilen faktörler önemli derecedeyse ve hastanın geçmişi, semptomların başlamasıyla hastanın tıbbi durumu arasında zamansal bir bağ olduğu izlenimini veriyorsa organik tanısı konulur. Psikojenik EİB tanısıysa geleneksel olarak, belirli organik faktörlerin yokluğunda konulan bir dışlama tanısı olarak kullanılır.  Psikojcnik erektil işlev bozukluğu, genellenmişe karşı durumsal ayrımının yapıldığı klinik alt tiplere ek olarak, yaşam boyuna (primer) karşı edinilmiş (sekonder) tip ayrımına da tabi tutulmalıdır. Primer psikojcnik EİB, başanlı cinsel performansa ulaşma konusunda yaşam boyu süren bir yetersizliğe antta bulunurken, sekonder psikojcnik EİB tatmin edici bir cinsel performans döneminden sonra ortaya çıkar.

Erkeklerde Ereksiyon Sorunları

Primer psikojenik EİB, nispeten nadirdir ve genellikle kronik, cinsel ve kişilerarası ketlenme örüntüsüyle bağlananlıdır. Psikojenik EİB, madde kötüye kullanım bozukluğuna (örneğin alkolizm) veya başka bir psikiyatrik rahatsızlığa (örneğin depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu) sekonder olarak da gelişebilir. Ayrıca, bu tanının kapsamına başka erkek cinsel işlev bozukluğunun varlığı veya yokluğu boyutunu katmak da önemlidir. Örneğin, yakın tarihli araştırmalar EİB’li erkeklerin %30’unun kendilerinde prematür ejakülasyon semptomları olduğunu söylediğini göstermektedir (Fisher vd., 2004). Erken veya prematür boşalma, psikojenik EIB’yc sekondcr olarak gelişebilir veya bazı vakalarda ereksiyon güçlüğünden önce gelebilir. Her iki durumda da, tanı EİB’ye boşalma ve ereksiyon güçlüğünün eşlik edip etmediğini göstermelidir. EİB’li yaşlı erkeklerin, düşük cinsel isteğin yanı sıra orgazm ve boşalma kaybı bildirmeleri de alışıldık bir durumdur (Rosen vd., 2004). Yine, cinsel işlev bozukluğuna eşlik eden veya onunla eş zamanlılık gösteren bu semptomlar da tanıya dâhil edilmelidir.