Erken BoşalmaErken boşalma gelince normal bir sertleşme haline gelen penis, vajina giriş yaptıktan sonra, kadın ve erkeği doyurucu bir çalışmadan sonra erken boşalma hadisesi olur. İşte taraflardan bir veya ikisini tatmin etmeden belin gelmesi erken boşalma gelmeyi teşkil eder. Fazla hassas, heyecanlı, her hareketlerinde sürat hâkim olan insanlar vardır. Bunlar yemeklerini çabuk yer, işlerini çabuk yapar, hızlı yürür, süratle merdiveni çıkar, süratle iner velhasıl hayatlarına maddi manevi sürat hâkimdir, işte bunlarda erken boşalma sıkça görülmektedir. Bazen o kadar fazla olur ki, bekâr erkek temas zevkinden mahrum kalır. Bazen evlenecek güvey, kızın bekâretini zedeleyemez evli erkek karısını ve şahsını tatmin edemez, ailenin dirliği düzeni bozulur.

Erken Boşalma Nedenleri

Erken Boşalma NedenleriErken boşalma hali hazır yaşama şartları itibariyle asrımız sürat asrıdır. Kendini sürate uyduran şehirli erkeğin vücudundaki asabî akım, sürat terbiyesi alır. Vücutta her parça, birbiri ile pek sıkı münasebet halindedir. Tenasül sinirler, merkez asabi cümlesindeki bir ahenge katılır. Erken boşalma, büyük şehirlerde daha fazla görülür.

Erken Boşalma ve Sertleşme Sorunu

Erken Boşalma ve Sertleşme SorunuErken boşalma büyük şehirlerde oldukça sıkça görülen bir iktidarsızlık şekli de narkotik maddeler düşkünlük neticesi husule gelen iktidarsızlıktır. Bu nevi iktidarsızlığa başta İstanbul olmak üzere sırasıyla İzmir, Ankara’da rastlanmaktadır. Diğer çeşit iktidarsızlıklar, yaradılış kusurları, yaşlılık iktidarsızlıkları her yerde ve surette görülen çeşitten olduğu için burada gözden geçirilmemiştir. Erken boşalma adlı makalenin sonuna geldik başka bir makalede görüşmek dileğiyle…