İzmir Erotik Shop

erotik shop izmir, izmir erotik shop

Nokta shop

Erotik Shop İzmir

Boğa Burcunun Bilinmeyenleri

Boğa Burcunun BilinmeyenleriBoğa burcunun bilinmeyenleri alçakgönüllüdür. Başkaları için çok şey yapar. Spot ışıkları onu hitap etmez, fakat hatırlandığı zaman buna çok değer verir. Onun övgüyü kabul etmesi zor olmasına rağmen, yoluna çıktığında övgüleri kabul etmeyi Öğrenmesi gerekir. Çoğunlukla en iyi olası işi yapmak için kendisiyle rekabet eder. Sonra övgüyle özsaygısını anırmayı unutur. İş dünyasında başkalarıyla açıkça rekabet etmeden, fakat güçlü ve bütünlüklü kalarak yükselir.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Yengeç Kadınının Genel Özellikleri

Yengeç Kadınının Genel ÖzellikleriYengeç kadınının genel özellikleri erkeğine o kadar çok yatırım yapar ki aşırı derecede sahiplenici olur. Sevdiği bir kişiyi çocuklarından biri durumuna dönüştürmeye çalışabilir. Kendisinin başkalarını bağımlı kılan bir anne ya da yetkin bir kişi olduğu ilişkiler geliştirir sık sık. Bu konum ona denetim olanağı sağlar kabul etmese de. Çoğunlukla istediği şey denetimdir. Bir şekilde ondan üstün görünen, ya da erkeğinin duyguları üzerinde iddia sahibi olan kişilere karşı kıskançlık ya da imrenme duyacak kadar güvensizdir.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Gençlik Çağı İlişkileri

Gençlik Çağı İlişkileriGençlik çağı ilişkileri bana sorarsanız, on altı, on yedi ya da on sekiz yaşına kadarki dönem, oğlanlarla kızlar arasında seremonisi, dostça toplantılar dönemidir. Okulda, oyun alanlarında, mahallenizde öbür gençlerle sık sık bir araya gelişlerde ve aile ziyaretlerinde gerek karşı cinslik, gerekse kendi cinsliğiniz konusunda bilgi edinmeye pek çok fırsat bulacaksınız. Toplum yaşamına yatkınlığınız sayesinde yeni tanıdıklar, dostlar edineceksiniz. Yeniyetmeler için güzel bir şeydir bu. Toplu buluşmalarda mizacınıza göre ister konuşur, ister sessiz kalırsınız. Oysa baş başa buluşmalarda sessizliği doldurmak için konuşmak zorundasınız. Okuldaki eğitsel kollara da katılabilir, öneriler getirebilir, toplumsal etkinliklerde bulunabilirsiniz. Okulunuzun tiyatro temsillerinde rol alabilir ya da oyunlara katılabilirsiniz. Spor yapabilir, sportif karşılaşmalarda bulunabilir, pikniklere gidebilirsiniz. Bu yaştaki toplumsal yaşantı bir eğlenceler yelpazesi oluşturur grup halinde sokağa çıkmalar, sinemaya, plaja yüzme havuzuna, gitmeler. Bu gibi eğlencelerde küçük yaştaki yeniyetmelerin yanında ana babalardan biri bulunup onlara kılavuzluk etmelidir. Bu sayede grupta, sırf yürekliliğini göstermek için başkalarının güvenliğini tehlikeye atacak birinin ortaya atılması da önlenmiş olacaktır.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Koç Kadınının Genel Özellikleri

Koç Kadınının Genel ÖzellikleriKoç kadınının genel özellikleri arasında kadınlardan çok erkeklerle daha iyi ilişki kurar. Birçok aşk bir arkadaşlık olarak başlar sonra yürüyen bir ilişki haline gelir. Fiziksel olarak heyecanlanması için zihinsel olarak uyan İması gerekir genellikle. Koç kadını bir erkeği benlik tuzaklarından ve koruyucu erkeklik simgelerinden arındırma yeteneğindedir. Kadınsı bir bedeni ve az çok erkeksi bir düşünce tarzı olması, bir erkeğin içine girmesini sağlar. En kötü durumda onu kontrol etmek ve egemen ölmek için bildiklerini kullanabilir. En iyi durumda onunla ender der görülen bir arkadaşlık kurabilir. Gücünü göstermek için büyük bir alana gereksinim duyar ve hiç denememek yerine kaybetmeyi göze alır. Genellikle aktif ve katılımcı bir sevgili ya da eşe gereksinim duyar, yoksa ona saygı duymakta zorluk çekebilir ve onu yataktaki performansının dışında da sınamak ister.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Histeri Kişilikler

Histeri KişiliklerHisteri kişilikler çok eskiden beri bilinen bir klinik tabudur. Aşırı duygusallık ve dikkat çekmek, çevresi tarafından onay arama ihtiyacının yüksekliği ile kendini belli eden kişilik bozukluğu olarak tanımlanmıştır. Hastalığı ilk tarif eden hekim Hipokrattır. Hipokrat göre Kadının karnında rahim, bir öküz başına benzemektedir. Bu başın iki boynum vardır. Gerçekten rahim ve tübalar bu benzeyişi gösterirler. Cinsel bakımdan kadın tatmin olmayınca, baş iki tarafa hareket ederek kadını karnından boynuzlar ve onun hastalanmasına sebep olur.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsel Doyum

dv2174001Cinsel doyum zorlama ya da kurnazlıkla elde edilen cinsel ilişki, genel olarak istenilen doyumu her iki yana da sağlamaz. Bu sorunu soyut ahlak kurallarına göre değil, cinsel doyum tutum görüşüne göre yargılamak gerekir. Kapitalist toplum içeresinde gençliğe son derece gözü pek bir savaşım yeteneği kazandırmak, her şeyden daha önemlidir. Konuya bu açıdan bakıldığında, demek karşıt cinsler arasındaki sert davranışlara son vermek gerekir, çünkü bu kızlarla erkekleri karşı karşıya getirerek devrimci çalışmaya zarar verir. Sovyetler Birliğinde gençlerin cinsel ilişkilerini gözlemleyerek bunu saptayabiliriz Toplumsal devrimden sonra gençler arasında cinsel yaşam görüşü doğal ve ussal olduğu ölçüde bu tür uyarmalar gereksiz oluyor.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Rahim Ağzı İltihabı

Rahim Ağzı İltihabıRahim ağzı iltihabı kadının tenasül yoluyla ilgili guddeler şehevi heyecan esnasında faaliyetlerini arttırırlar. Vajinanın giriş kısmında dış tenasül uzuvlarına açılan Bartolin bezleri berrak, akıcı ve kaygan bir mayi ifraz ederler. Bu ifrazatı vajina veya rahim boynundaki iltihaplar dolay isiyle meydana gelen ve daha koyu renkli ifrazatla karıştırmamak lazımdır.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Ergenlik Çağında

Ergenlik ÇağındaErgenlik çağında olan birçok gençlerin, cinsiyetlerinin cahilleri oldukları ve güç anlarda bocaladıkları görülmektedir. 20. ci asırda en modern cemiyetlerde dahi, cinsel problemlerde son derece cahil ve sıkılgan olan gençler pek çoktur. Gerçi ortada dolaşan demagojik seksolojik yayınlardan bazı bilgiler alırlar, ergenlik çağında tecrübeler edinirler. Lâkin çok defa bunlar yanlış veya mübalağalıdır. Tabiat müşahedesi de yalnız başına yeterli değildir. Müphem duygular ve dürtüler ile her genç bahusus kısmî bir hormonal kusur veya gelişme gecikmesi varsa cinsel olgunluğa ve bilhassa bunun ruhî tekâmülüne ulaşamaz. Modern cemiyetlerde bir cinsel kudret belirtisi sayılan donjuanlık bile, kötü bir cinsel gelişmenin anormal bir ifadesidir. Kesin ve belirli olmayan bir cinsel terbiye, tam cehaletten daha tehlikelidir. En zararlı şey, kızın ve delikanlının toy bulundukları ilk ergenliklerinde kötü ruhî inkişaflarıdır. Birçok gençler bünyelerinin çok kuvvetli ve çevrelerinin nispeten zararsız olması dolayısıyla, kötü aydınlatmalardan kurtulurlar ve içgüdülerinin dürtüsü ile evlilik basamağına normal bir gelişme ile varırlar. Lâkin birçokları da çocukluk inkişaflarından itibaren engellere uğrarlar, bocalamalar gösterirler, çeşitli komplekslerin zebunu olurlar. Bir taraftan çeşitli çıplaklıklar ve cinsel kamçılanma vasıtaları ve sahneleriyle dolu olan ve bir taraftan da haşin bir cinsel ahlâk nizamını isteyen cemiyette cinsiyet ve moral, toy gençlerin şuuraltı âlemlerinde şiddetli çatışmalar yaratır ve bazen son derece despot bir vicdan Sur Ego meydana getirir. Birçok gençleri evlenme arifesinde endişelere düşüren, cinsel kudretsizlik kuruntuları yaratan, mukabil cinsten soğutarak bir sapma şeklinde aynı cinse döndüren veya tereddütler içinde bir cinsel inziva hayatı yaşatan, bu içgüdü adlı diktatördür.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Evlenmek İstememe

Evlenmek İstememeEvlenmek istememe bir aile kurma dürtüsü olmayan veya aile hayatını kurma korkusu olan bekârlar da az değildir. Bunlar bir çeşit objededir. Etrafta gördükleri bazı kötü hayatlı ve imtizaçsız ailelerin ve belki de kendi öz çevrelerindeki ailevi sıkıntıların tesiri altında, durmadan izdivacın mahzurlarını ve fena akıbetlerini bulurlar ve bir bekârlık felsefesi kurarlar. Harp Olursa kanları ve çocuklan aç veya öksüz kalacak ekonomik durumları iyi gitmezse işin içinden çıkamayacak ve evlendikleri takdirde belki de çocukları olmayacaktır. Bazılarında irsî şüpheler mevcuttur. Hâlbuki harp esnasında birkaç yetimi bin bir güçlük içinde yetiştirebilen fedakâr analar mâzilerinden şikâyetçi olmadıkları gibi, evliliğe de bir kabahat bulmazlar. Çeşitli hastalıkları olan kalp, verem, utandırıcı deri iltihapları gibi bekârlar. Bir defa evlendikten sonra bekâr kalıp da kötü hataların intibaları ile artık evlenmek istememe dürtüsünü ve cesaretini gösteremeyenler.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Aşk ve Kıskançlık

Aşk ve KıskançlıkAşk ve kıskançlık, gerek normal, gerekse marazı hâllerde en önemli ve şiddetli şekli aşk kıskançlığıdır. Bu, gerçek olmayan olaylara veyahut da bir delire bağlı olan, cinsel mahiyette, bir değer mahmurluğudur. Bu, aşk tutkunluğunun en tehlikeli davranışlarından biridir. Esasen her sevgide biraz kıskançlık mevcuttur fakat Lucien’in tasviri de çok mübalağalıdır. Hiç kıskanç olmayan, hiddetlenmeyen, tokat atmayan, sevgilisinin saçlarını kesmeyen ve üstünü başını yırtmayan insan, gerçek âşık sayılamaz. Bu tasvirde bir sadizm edası vardır. Zira aşk, doyumunu sevgiliye ıstırap vermek ve hatta işkence yapmakta aradığı zaman hayvanı ve marazî bir sevgi sayılır. Bütün şiddetli ve tehlikeli reaksiyonlar aşk değildir. Marazî kıskançlık yüksek aşk duygusunun inkârı veyahut da onun yerine geçen menfi bir telâfidir. Aşk ve kıskançlık bir ataklık, şiddet ise bir harabeliktir ve her ne şekilde olursa olsun, Zekâi ve mantıkî amillerden mahrum olan bir sahiplenmedir. Kin ve intikam, aşk kıskançlığının saldırganlık ve müdafaa silâhlarıdır. Kıskançlık ve kin ruhiyatı birbirinin tamamlayıcısıdır. Kıskançlıkta hisler daima saldırgan ve en tehlikeli şekillerde boşalmaya meyillidir. Aşk kıskançlığı başladıktan sonra ıstırap ve işkence safhaları arasında kin safhaları, devrî bir şekilde görülür. Kıskanan ve mutlaka sahip olmak isteyen insan zaman zaman büyük ıstırap dakikaları içinde aşkına döner, yalvarır hıyanete inanmamak ister, lâkin az bir müddet sonra yine aşk ve kıskançlık musallat fikri, bilhassa delil olmayan vakalarda, ruhu kemirmeğe başlar. Ayni zamanda sevmek ve sevilenden de nefret etmekten ibaret olan kıskançlığın şiddeti, bilhassa emotif tabiatlı olanlarda korkunç reaksiyonlar verir. Âşık hayalî olarak her tarafta bayağı hıyanetler görür ve kini bir volkan hâlini alır. Bazı gayri meşru aşklarda ve meselâ metres hayatında bu kıskançlığın suç teamülleri görülür. Meselâ genel evlerde bir kadını metres tutan biri, kurtarıcı ve yatıştırıcı bir hayat ve cinsiyet felsefesi yapmadan, başkalarının da faydalandığı ve hatta kendisinin de parasını haraca kestiği bu evde, basit bir sebeple, en korkunç bir kıskanç aktör gibi, vurur ve öldürür.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz