Evlilik BuhranıEvlilik buhranı bugünkü haliyle evlilik müessesesinin dünyada ve Türkiye’de bir buhran geçirmekte olduğunu ve bunun her yıl arta gelen boşanma adetleriyle bariz bir şekilde sabit olduğunu bundan evvelki yazımızda göstermiştik. Bu buhranın ne kadar derin olduğunu belirtmek için bu yazımızda, ailede ve bilhassa evlilikte istikrarı temin eden çocuğun boşanmalara ne dereceye kadar etkili olduğunu incelemek istiyoruz.

Evlilik Buhranı ve Eşler Arasındaki İlişkiler

Evlilik Buhranı ve Eşler Arasındaki İlişkilerEvlilik buhranı biyolojik ve sosyal gayesi, çocuk yetiştirmek olan evlenme acaba bu çocuk sayesinde kuvvetlenir mi, yoksa zaafa mı yakalanmış mı olur? Bu suale mutlak olarak bir cevap vermek mümkün değildir. Gerçekten bazı evlenmeler çocuk dünyaya geldikten sonra daha kuvvetli, daha sağlam, daha samimî bir hal almış olabilir fakat bu hal diğer bir takım evlenmelerin çocuk payda olduktan sonra gevşememi, dağılmamış ve bozulmamış olduğunu ifade etmez. Bunun gibi çocuksuz birçok aileler fevkalâde mütesanid olduğu, sevgi saygı kaynağı haline müşahede edilebilen bir vakıa olduğu gibi, çocuklu birçok ailerde sevgi ve saygıdan, karşılıklı yardımlaşmadan eser bulunmadığı da sık sık görülen hâdiselerdendir. Şu halde ailede yardımlaşmada, sevgi ve saygının çocuğun mevcudiyeti ile pek o kadar alâkası olmadığını iddia edenler bulunmuştur.

Evlilik Buhranı ve Yaşanan Sorunlar

Evlilik Buhranı ve Yaşanan SorunlarEvlilik buhranı buna mukabil diğer bir iddia da şudur Çocuğu olmayan bir aile sosyal ve biyolojik gayesine erişmemiş, muhtevadan mahrum bir kisveden başka bir şey değildir. Bu durum eşler arasında genellikle bir geçimsizlik hiç değilse bir hoşnutsuzluk, bir soğukluk meydana getirir ve evliliğin infisahını mucip olur. Kaldı ki çocuğu olmayan eşler birbirlerini kolaylıkla terk etmeğe mütemayildirler ve bundan dolayı pek de vicdan azabı çekmeleri mutasavver değildir, zira boşanmadan en çok müteessir olan çocuk esasen ortada yoktur. Evlilik buhranı adlı makalenin sonuna geldik başka bir makalede görüşmek dileğiyle…