fahişelikFahişelik (para karşılığı seks) dünyanın en eski mesleği olarak bilinir. Eski çağlarda; Yahudiler, Yunanlar ve Romalılar arasında fahişelik gerçek anlamda bir meslek, yani bir insanın hayatım kazanmasının yasal bir yoluydu. Bazı Avrupa ülkelerinde ve Nevada eyaletinde fahişelik hâlâ yasal olsa da, bugün Amerika’da yaklaşık iki milyon fahişe yasadışı çalışmaktadır. Ayrıca yasadışı fahişelik Asya ve Doğu Avrupa’nın birçok yerinde artış göstermektedir. Tarihteki yeri ve gördüğü rağbet düşünüldüğünde fahişeliği yasaklamak mantıklı mıdır? Kanımca, fahişelik sadece Nevada’da değil, Amerika’nın her yerinde yasallaşmalıdır. AİDS’in ortaya çıkışından önce de savunduğum bu fikrin doğruluğuna şimdi daha da fazla inanıyorum.

Fahişelik ve Cinsel Hastalıklar

Fahişeler cinsel yolla bulaşan hastalıkların başlıca kaynaklarından olabilirler. En büyük derdin, tedavisi mümkün frengi olduğu zamanlarda bu o kadar da önemli bir sorun değildi. Ancak bugün AİDS’in tedavisi olmadığından bu ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Toplum henüz fahişeliğin önünü kesemediğinden yakın gelecekte ortadan kalkması da pek olası görünmemektedir. Peki, fahişeliğe dair seçenekler nelerdir?
*İlk seçenek fahişeliğin yasal olmadığı ve AİDS’in yayılmasında büyük rol oynadığı mevcut durumu sürdürmektir.
*Diğer seçenek ise fahişeliği yasallaştırmak, kontrol etmek, fahişelerin sağlığını olabildiğince teminat altına almaya çalışmak, onları aynı şırıngaları paylaşmaya yöneltebilecek uyuşturucu alışkanlığından uzak tutmak ve kendilerinin ve partnerlerinin kondom kullanmalarını sağlamaktır. Fahişelik meşrulaşsa bile, her fahişenin sağlığının mükemmel olamayacağını ve hala bazı fahişelerin yasadışı çalışmaya devam edeceklerini; bir başka deyişle fahişelerden bulaşan AİDS’in tamamen durdurulmayacağım kabul ediyorum. Ancak fahişeliğin meşrulaştırılması fahişelerden kaynaklanan AİDS vakalarını yarı yarıya indirecek olursa, sizce bunu yapmaya değmez mi?