İlk Cinsel Deneyimler

ilk-cinsel-deneyimlerÇocuklarda ilk cinsel deneyimler diğer çocukların bedenlerine bakmak, benzerlik ve farklılıkları incelemek ve bunu yaparken bir cinsel zevk almak, her zaman çocukların cinsel gelişmesinin doğal bir parçası olmuştur. İlk cinsel deneyimler de, cinsel oyunların olağandışı veya tehlikeli hiçbir yanı yoktur. Oyunların yüzde ellisi sadece karşı cinsin uzuvlarına bakmaktan oluşur. İlk cinsel deneyimler esnasında kız oğlanın penisine, oğlan onun ön kısımlarına dokunabilir. Bu yalnız göz değil elle yapılan bir keşiftir. Ara sıra çocuklar cinsel ilişkide bulunmayı da denerler, fakat çoğunlukla penis gerçekten içeri giremez. İşin daha doğrusu oğlanın kızın üstüne çıkıp cinsel birleşme hareketlerini taklit ediyor olmasıdır. Bu yaşta çok nadir olarak cinsel ilişkide gerçekten neler olup bittiğini anlarlar. İlk cinsel deneyimler de çok seyrek olarak oğlan kızın vajinasına parmak veya sopa gibi cisimler sokmaya çalışabilir, pek, az sayıda çocuk ise ağzını diğerlerinin cinsel uzvuna değdirmeyi akıl eder. Hemen hemen bütün kızlar bu ilk cinsel oyunları hiçbir cinsel uyanış hissetmeden oynarlar. On kızdan belki biri ileride cinsel uyarılma olarak kabul edeceği hisler duyar. Uyarılabilen pek az sayıdaki kız için ise bu deneyim büyüdükleri zaman ulaşabilecekleri kadar tam ve doyurucu bir orgazma yol açabilir. Bir yaşından küçük bebekler bile doyuma erişebilirler. Genel olarak, kızlar dört ile dokuz yaş arasında, ileri yaşlara göre (on ile onüç yaş arası) daha fazla cinsel oyun oynarlar. İlk cinsel deneyimler yaşayan kızların yarısı için bu ancak bir, iki, en fazla üç kere olmuş bir olaydır. Diğer yarı için daha sık olabilir ve tüm bulûğ çağı öncesine yayılır. Kızlar, bazen kız arkadaşları İle de cinsel oyun oynarlar. Bu olay oğlanlarla oynamaları ile eşit sıklıktadır ve yine cinsel uyarılma için bilinçli bir denemeden çok merak sonucudur. Oyunların üçte biri yalnız bakmakla kalır, üçte ikisi ise ellemeye kadar gider. On olaydan ikisinde vajine parmak veya başka nesneler sokulduğu olur, bu, kızlar arasında erkek-kız arasındakinden daha sık görülür. İlk cinsel deneyimler de erkek-kız çocuklar arasındaki oyunlarda olduğu gibi kızlar arasında da cinsel uzuv-ağız teması pek ender görülür.

Çocuklukta İlk cinsel deneyimler

cocuklukta-ilk-cinsel-deneyimlerErkek çocuklarının ergenlik öncesi cinsi oyunlara eğilimleri kızlara göre fazladır. Bir kızın iki veya daha fazla oğlanla oynadığı görülse de bir erkek çocuğu, iki veya daha çok sayıda kızla cinsel oyunlara kalkışmasına daha sık rastlanır. Oğlanların cinsel oyunları başlatmaları kızlara göre daha olasıdır. Kız veya erkek çocuklarla cinsel oyunlar oynamak zevkli, heyecanlı ve ileride cinsel uyumu sağlamaya yardımcı olması açısından önemli olabilir, fakat bu durumda genelde üç güçlükle karşılaşılır. Birincisi, anne, baba veya başka büyükler tarafından yakalanmak ve basit öneminin ötesinde olayın büyütülmesidir. Çocuğun cezalandırılması ve kendini değersiz ve günahkâr hissettirilmesi olağandır çünkü, büyüklerin çoğunluğu bu tip davranışların yanlış ve tehlikeli olduğu inancındadırlar. İkinci güçlük biraz birincisine benzer. Kendileri oyuna katılsalar bile diğer çocuklar cinsiyet konusunda genel tavırı yansıtırlar. Birisinin yakalandığını öğrenirlerse onunla alay eder veya onu aralarına almazlar. Üçüncü güçlük, yakalansın veya yakalanmasınlar kızların hissedebileceği suçluluk duygusudur. Bu oyunun gizli tutulması gerektiğini ve uygun görülmediğini bilmek onlarda değersiz ve kötü oldukları duygusuna yol açar. Çocukluğunda cinsel oyunlar oynamış olanların şimdi bu konunun olumlu ve dikkate değer yanlarını göreceklerini ümit ediyorum. Onları rahatsız etmiş olan olumsuz yönlerini, bu ‘kötü’ şeyleri biraz daha iyi bir bakış açısına sokabilirler. İlk cinsel deneyimler sırasında erkek çocukların cinsiyetle belirli bir şekilde kızlara göre daha fazla ilgilendiğinden bahsetmiştim. Şu halde, kendilerinden büyük erkeklerin genç kızlarla ilgilenmeleri ve onlardan cinsel karşılık beklemeleri şaşırtıcı olmamalıdır. Ergenliğe erişen kızların hiç olmazsa dörtte biri kendilerinden büyük erkeklerden ilgi görmüşler hatta bazıları cinsel ilişkide bile bulunmuştur. On yedi yaşına gelinceye kadar bütün kızlara şu veya bu şekilde yaklaşmalar yapılmıştır. Bu yaklaşmalar sokaktaki yabancıların veya geçen kamyon şoförlerinin beğeni ıslıklan gibi çoğu zaman zararsızdır. Islık çalınmaktan, bir babanın kızını kollarının arasına alıp hafifçe yarı şaka bir cinsel yaklaşım içinde göğüslerini bastırmasına, bazen kalçalarını okşamasına veya kızını kollarına almak istemesine kadar çeşitli yaklaşımlar olabilir. Yeğeninin baldırlarına hafifçe vurmaktan hoşlanan bir sevecen amca da olabilir. Belki en sık rastlananı, çocuk bakıcılığından sonra eve götürülürken genç kıza yeni babanın yaptığı cinsel yaklaşımdır. Yaklaşmalar sadece sözle olabilir veya penisini gösterme, kızın cinsel uzuvlarına dokunmaya, hattâ erkek beklediği karşılığı bulursa cinsel ilişkiye kadar varabilir. Genç kızlar genellikle durumu nasıl idare edecekleri konusunda şaşkın ve utangaçtır. Korkar ve rahatsız olurlar. Bu yaklaşmalar çoğu kez davetsiz ve habersiz olur ama bazen farkına varmadan kız erkeği yaklaşmaya teşvik edebilir. İlk olarak davetsiz olarak yaklaşmalardan bahsedelim. Genç kıza kendinden büyük bir erkek tarafından, isteği dışında yaklaşılmış ise yapacağı şeylerden biri hemen ve açıkça ilgilenmediğini söylemektir. Çok fazla telâşlanmaya gerek yoktur, kararlı olmak yeter. Bazen, kız yapılan yaklaşmadan dolayı şaşkın ve mahçup olduğu için, ne yapıp, ne diyeceğini bilemez, olanlardan çok utandığı ve durumu idare edemediği için de sesini çıkaramaz. Ne yazık ki, rıza göstermekten uzak olduğu halde, erkek bu sessizliği onaylama olarak, düşünme eğilimindedir. İşi zorlaştıran bir diğer nokta, genç kızın, babası gibi, erişkin, otoriteyi temsil eden bir kimsenin önünde olduğunu sanması ve onunla kendi yaşındaki erkek çocuklar gibi baş edemeyeceğine inanmasıdır. Böyle bir durumda hislerini açıkça belirtmeye her zaman hakkı olduğunu bilmelidir. Genç kız daha sonra neler olduğunun farkına varıp, bir daha bu duruma düşmemek için dikkat edecektir. Bazen bir arkadaşının babası veya bebeklerini beklediği ailenin erkeğinin yaklaşması gibi hiç beklenmedik bir durumla karşılaşabilir. Bu durumda. en iyi tavsiye, olayı hoşlanmadığı bir erkek çocukla beraber olmaktan farklı görmemektir. Deneme niyeti ile yapılan bu yaklaşmalar, erkek çocuklarınkinden pek farklı olmadığı için genç kızın karşısındaki erkeğin yaşı ve otoritesine karşı saygı duyması gerekmez ve duymaması yerinde olur. Buna rağmen, bir genç kızın bilinçli veya bilinçsiz olarak yaşça büyük erkeklerin yaklaşmalarını davet ettiği durumlar vardır. Bazen, daha yaşlı bir erkeğin ona kapıldığını ve ilgilenmek için kendisini seçtiğini bilmekten dolayı duyduğu zevk. işveli ve baştan çıkarıcı davranmasına neden olur. Bundan sonra işler çığırından çıkabilir çünkü, erkek bir genç kızın istemediği veya baş edemeyeceği kadar saldırgan olabilir. Bazen, çoğunlukla yabancı erkekler, onları böyle bir şey yapmaya iten akli dengesizliklerinden dolayı, kızlara önlerini açıp, penislerini gösterirler. Bu işi kızın ilgileneceği gibi tamamen yanlış bir ümitle veya çoğunlukla olduğu gibi bir şok, iğrenme ve şaşkınlık yaratmak için yaparlar. Bu tip erkekler hemen hemen her zaman tehlikesizdir ve bunlara başa çıkmanın en iyi yolu tamamen ilgisiz kalmak ve sakin olmaktır. Böyle bir durumla karşılaşan genç kız gösterilen penisin ne kadar iğrenç ve çirkin olduğunu düşünür. Gerçekte tiksindirici olan penisin kendisi değil olayı çevreleyen şartlardır. Sık rastlanan diğer bir olay, genç kız yalnız başına sinemaya gittiği zaman yanındaki adamın ellerini kızın baldırlarından içeri sokuvermesi veya başka cinsel yaklaşımlar yapmasıdır. Çaresi gayet basittir, kalkıp başka bir yere geçmek, eğer ısrar ederse görevli birisini çağırmak. Belirttiğim gibi toplum çocuklar arasındaki cinsel oyunları uygun bulmaz. Aslında, toplum mevcut cinsel faaliyetlerin pek çoğunu onaylamaz ve birçok kez olduğu gibi bu konunun da iki yönü vardır. Yasaklamaların geçerli nedenleri vardır ama diğer taraftan toplumunda cinsiyete karşı aşırı tepkisi vardır. Kendi yaşındaki erkek veya kız çocuklarla cinsel oyunlar oynamış bir kızın sonucu iyi veya kötü olmuş olsun, bu deneyimlerini iyi değerlendireceğini umarım. Sonucu kötü ise diğer üzüntülü ve hayatımızı altüst eden olaylar gibi durmadan da bir şeyler öğrenilecektir. İyi ise, bedenin nasıl işlediği, tepkileri ve diğer insanlar hakkında birçok olumlu bilgi edinilmiştir. Zevk verilmiş ve alınmıştır. Bütün bunlar gelecek için değerlidir. Değerli dostlar bu makalemizde sizlere çocuklarda ilk cinsel deneyimler ile ilgili bilgi vermek istedik. Umarım faydalı olmuştur.