islamda cinsel eğitimBir eğitimin farz, vacip, sünnet veya nafile oluşu öğrenile­cek ve yapılacak şeye bağlıdır. Eğer öğrenilecek ibadet ve işler farz ise, onunla ilgili olan ilim de farzdır. Öğrenilecek şey va­cip ise, onunla ilgili olan eğitim de vaciptir. Öğrenilecek şey sünnet ise, onunla ilgili olan eğitim de sünnettir. Meşru ve gayri meşru cinsel ilişkilerle ilgili olan şeyleri öğrenmek; yani nikahla, talakla veya zina ile ilgili olan hükümleri öğrenmek farzdır.

İslam Dini’nde Cinsellik

İslam Dini’nin cinsel hayatı düzenleyici düsturlarının bü­yük çoğunluğu yapılması gereken emirler (farzlar) ve kaçınıl­ması gereken yasaklar (haramlar) şeklinde olduğu içindir ki, bu ilahi emirler ve yasakların belirlediği müfredat içerisinde cinsel eğitim farzdır. Kaideleştirdiğimiz bu gerçeği örneklendirmek için dinimi­zin cinsel hayatla ilgili yasaklarının (haramlarının) bir kısmına bakalım: Şehvetle bakmak, evlenilecek bir kadın ve erkekle bir ara­da yalnız kalmak, flört, cinsel duygulan uyancı musiki, zina, homoseksüellik, sevicilik, hayvanlarla cinsel temas, vücudun erotik bölgelerini ve örtülmesi gereken yerlerini açığa vurmak, kadın ticareti, cinsel kaynaklı iftira, cünüplük sonrasını gusül abdestini bir namaz vaktini aşacak şekilde ertelemek, hadımlaşmak, kısırlaşmak, eşlerle de olsa, adet ve lohusalık günle­rinde cinsel ilişki, eşe arka organdan temas, dini ve sıhhi bir mazeret olmaksızın kocanın cinsel arzularma karşı çıkmak, kadını ihmal etmek, vs. Yukarıda bir kısmına işaret ettiğimiz Kur’an ve Sünnet’e dayanan cinsel haramları ve bunlarla ilgili gerekli ayrıntıları öğretmek ve öğrenmek elbette farzdır.