İzmir Erotik Shop

erotik shop izmir, izmir erotik shop

Nokta shop

İzmir ErotikShop Mağazaları

Orgazm

MastürbasyonOrgazm canlı maddede görülen bütün faaliyetlerin (fonksiyonların) fizyolojik olduğu iddia edilebilir. Fakat canlı varlığın bazı davranışlarının psikolojik faaliyetler olarak ayrılması adet olmuştur. Bu ayırmalar kati olamayacağı gibi, gerçeğe tam manasıyla tekabül etmemesi de mümkündür. Ancak bilhassa insanlarda bunların ayrılmasının bir kolaylık temin ettiği muhakkaktır. Umumi olarak fizyologlar bir bitki veya hayvanın muayyen kısımlarının çalışmasını tetkik ederler ve bu çalışmaların ne gibi kimyevi ve fiziki temellere dayandığını anlamaya çalışırlar.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsellik ve Çocuklar

cocuklarda-cinsellikCinsellik ve çocuklar, çocukların daha ilk yıllarından itibaren gösterdikleri davranışlar, kendilerine bakan kimselere karşı duydukları bağlılığın, cinsel bir nitelik taşıdığını gösterir. Çocuklara görülen boğuntu ve tedirginlik, sevdikleri kimsenin ortada bulunmayışı gerçeğini dile getiren duygulardır. Çocuklar, bu yüzden, her yabancı karşısında korku duyar, sevdikleri kimseyi görememelerine sebep olan karanlıktan dehşete düşer ve sevdikleri kimsenin elini tuttukları zaman bu duygulardan kurtularak yatışırlar. Umacılarla ya da korkunç yaratıklarla ilgili hikâye ve masalların, çocuğun korku ve boğuntu duymasının biricik temeli olduğunu ileri sürersek, bu hikâye ve masallar! Gereğinden fazla önemsemiş oluruz. Bu hikâyeler, korku duymağa yatkın çocuklar üzerinde derin etkiler yarattığı halde, böyle olmayan çocukları hiç etkilememektedir.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Libidinal Tipler

img_0911Libidinal tipler, libido teorisinden çıkarılmış kuşkusunu yaratacaktır. Ama katışıksız tiplerden çok daha sık görülen karma tiplere yöneldiğimiz zaman, kendimizi sağlam bir pratik temelinde buluruz. Aslında bu yeni tipler erotik saplantılı, erotik narsistik ve narsistik saplantılı tipler analizde tanıdığımız bireysel ruhsal yapılar için iyi bir sınıflandırma sağlar. Bu karma tipleri incelediğimiz zaman uzun süredir bildiğimiz kişilik tablolarını görürüz.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsel İlişkiden Sonra

kadinlarda-cinsel-isteksizlik-nedenleriBir kadının, cinsel ilişkiden sonra erkeğe sarılmasını, doyumun doruğunda onu kendi vücuduna bastırmasını normal bir tepki olarak değerlendirir ve bunu kadının hoşnutluğunun bir ifadesi ve kalıcı boyunduruğunun bağının bir dışavurumu olarak görürüz. Ama kural olarak ilk cinsel ilişkinin bu davranışa yol açmayabileceğim de biliyoruz; sık sık, soğuk, doyumsuz kalan kadın için bu sadece bir hayal kırıklığı anlamına gelir ve kadının da cinsellikten doyum almaya başlayabilmesi için uzunca bir zaman ve sık sık tekrar gerektirir. Kısa sürede ortadan kalkan bu ilk dönem soğukluğu olaylarından, kocanın hiçbir müşfik hareketinin üstesinden gelemediği kalıcı ve inatçı soğukluk olaylarına kadar kesintisiz bir dizi söz konusudur. Kadınlardaki bu soğukluğun henüz yeterince anlaşılmadığına ve erkeğin yetersiz iktidarının sorumlu tutulmasını gerektiren durumları saymazsak, bununla yakından ilişkili olgular yoluyla ayrıntılı bir inceleme gerektirdiğine inanıyorum.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Çocukların Cinselliği Anlama Yaşı

504095-3-4-196b2Çocukların Cinselliği anlama yaşı, çocuklar on on bir yaşlarında cinsel konularda bir şeyler duymaya başlar. Nispeten engelleyici olmayan bir toplumsal ortamda büyüyen, ya da daha iyi gözlem imkânları bulan bir çocuk, bildiklerini diğer çocuklara anlatır, çünkü bu onun kendini erişkin ve üstün hissetmesini sağlar. Çocukların cinselliği anlama yaşı, çocukların bu yoldan öğrendikleri doğrudur; yani vajinanın varlığı ve amacı açıklık kazanır; ama birbirlerinden aldıkları bilgiler diğer açılardan sık sık yanlış düşüncelerle karışmış ve eski çocukluk cinsel teorilerinin kalıntılarıyla bulanmıştır. Bunlar, ilk sorunu çözecek kadar eksiksiz değildir. Tıpkı daha önce vajinanın bilinmemesinin sürecin tamamının anlaşılmasını engellemesi gibi şimdi de aynı şeyi meninin bilinmemesi yapar.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Eşcinsel

eşcinselEşcinsel insanlar için cinsel nesneler sadece kendi cinslerinden kişilerdir. Karşı cnsin insanları onlar için asla cinsel arzu nesnesi olmaz, hiç etkilemez, hatta onlarda cinsel tiksinti yaratır. Bu tiksintinin sonucu olarak, eğer erkekse cinsel eylemi gerçekleştirme yetisinden yoksun olurlar, ya da bundan hiç zevk almazlar. Bu insanlar amphigenic eşcinsel, yani psikoseksüel hemafrodit olabilir. Bu durumda karşı cins kadar kendi cinsleri de kolayca cinsel nesne olabilir. Dolayısıyla bu tür bir eşcinsellik dışlayıcılık özelliğine sahip değildir.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Kemik Erimesi

kemik-erimesiKemik erimesi hakkında bilgi verecek olursak. Kemikleri uzun beton sütunlara benzetirsek, sütunların sağlamlığından sorunlu olan, onları ayakta tutan 2 unsur vardır: Birincisi sütun içindeki demirler ve ikincisi bu demirlerin arasını dolduran çimento. Vücudumuzu ayakta tutan sütunlar diyebileceğimiz kemiklerimizde de sağlamlıktan sorumlu olan 2 temel unsur vardır: Birincisi, kemiklerimiz içindeki proteinler, ikincisi bunların arasında çimento gibi görev yapan kalsiyumdur. Kemik Erimesi ya da kemik erimesi diye bildiğimiz durum, menopoz ile beraber kemiklerin protein ve kalsiyum kaybederek çimentosu ve demirleri azalmış bir sütun gibi yapısının bozulması ve kolay kırılabilir bir hale gelmesidir. Kemiklerin menopozla birlikte zayıflamasının nedeni kandaki östrojenin azalmış olmasıdır. Ostrojen kemiğin sağlamlığı için vazgeçilmez bir hormondur. Kandaki östrojen azalınca, D vitamininin azalması, bağırsaktan kalsiyum emiliminin azalması ve kandaki kalsiyumun azalması, kemik dokusunu parçalayan hormonların artışı gibi moleküler düzeyde birçok değişiklik oluşur ve hepsinin sonucu Kemik Erimesi dir. Özellikle bel omurları, el bileği kemikleri, kalça kemiği menopoz sonrası oluşan Kemik Erimesi diğer kemiklere göre daha fazla etkilenirler. Zayıflamış olan bu kemikler hafif şiddette bile olsa düşme ya da çarpma gibi darbelerle kolaylıkla kırılırlar. Hepimiz basit bir kaza sonucu kalçası kırılmış ve platin takılmış yaşlı hanımlar tanımışızdır. İşte ileri yaştaki kadınlarda basit kazalarda bile kalça kırığı gibi büyük kemik kırıklarının görülmesinin nedeni kemik erimesi olmaktadır. İşte bu nedenle menopoza girmiş tüm kadınlar kemiklerinin kolay kırılması riskiyle karşı karşıya kalırlar. Ancak bazı kadınlar kemik erimesi ve kırıklar açısından daha fazla risk altındandır.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Evlilikte Aşk

evlilikte-askEvlilikte aşk, aşkla başlamayan hiç bir evlilikte tam saadete erişilemeyeceği söylene bilir. Fakat bu. Evliliğin ilk görüşte âşık olmakla başlaması lâzım geldiği manasına gelmez. Fakat şu manaya gelir ki, müşterek hayatlarının muayyen devresinde her iki çift te birbirlerine, karşı akılla izah edilemeyen yüksek bir heyecan duymalıdırlar öyle ki birinin gözünde diğerinin her hareketi, her sözü ve bütün görünüşü bir büyüyle çevrilmiş olmalıdır. Böyle bir hava içinde her biri sevdiğinin yalnızca iyi, doğru ve güzel taraflarını görür. Bu bir komplekstir ve bu kompleks bazen, bütün manialara rağmen devam eden bir sabitleşme halini alır. Fakat bu aşk halinin mutedil nispette devam etmesi, eşlerin birbirinin küçük hatalarını görmemezlikten gelmesi ve hayatı daha tatlı ve sevimli görebilmelerini temin etmesi bakımından faydalıdır. Evlilikte aşk kesinlikle olması gereken bir şeydir.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Reenkarnasyon

reenkarnasyonBilim adamlarına göre, “Reenkarnasyon” adı verilen yeniden vücut bulma olayı herkes için geçerlidir. Çünkü tek bir bedenle yaşamak, tüm dünya tecrübelerini insana kazandırmaz. Bu nedenle, öldükten bir süre sonra, ana rahminde gelişen bedenle tekrar dünyaya dönmek gerekli olur. Reenkarnasyon, bilim adamları, sürekli olarak tekrarlanan bu gidiş gelişler içinde, her hayatta değişik bir kişiliğe bürünerek dünyada yaşadığımızı söylüyorlar. Ama şuan ki kişiliğimiz ve içinde bulunduğumuz ortam, bir önceki ve daha önceki hayatlarımızda yaptığımız şeylere göre şekillenir. Eğer bu düşünce geçerliyse, neden daha önceki hayatımızı hatırlayamıyoruz. İşte bütün mesele bu noktada düğümleniyor. Bilim adamlarına göre, bu kaçınılmaz bir sonuç. Çünkü olayların hatırlanması, olayı yaşayan kişinin beyninde biriken izlerle normal yoldan mümkündür. Bu izler bozulduğunda, yaşanmış olayın hafıza kaydı değişir ya da silinir. Bu durumda, kişi, yaşadığı halde, geçmişteki olayı hatırlayamaz. Reenkarnasyon eski hayatlara ait olaylarla ilgili bilgiler insan şuurunda mevcut olduğu halde, yeni bedenindeki şuur sahasında bu bilgilerin kaydı yoktur. Yeni beden doğduğunda, henüz işlenmemiş bir CD gibidir. Yaşayacağı olayları derinlemesine değerlendirebilmesi için, kişinin bir önceki hayatıyla ilgili olayları hatırlamaması gerekmektedir. Reenkarnasyon Oysa bir önceki hayatta edindiği bilgiler kişinin şuurunda kaybolmamıştır. Ancak ruhun olgunlaşması için geçmişteki olaylar değil, onlardan kazanılan bilgi gerekli olmaktadır. Reenkarnasyon bu yüzden de, yeni hayatımızda, eskiye ait olayların hatırlanmasına yer yoktur. Uzmanlar, geçmiş hayatların hatırlanmasının yarardan çok, zarar verebileceği düşünmektedirler. Şöyle ki: “Önceki hayatında şimdiye oranla değişik bir ortamda yaşamış olan kişi, geçmişi hatırladığında, gerek ihtirasları ve bencilliği yüzünden, gerekse yanlış değerlendirmelere kapılması nedeniyle, sürekli bir özlem veya nefret içinde kalabilir. Bu durumda da yeni hayatın getireceği olayları, hep eskisiyle karşılaştırmaktan kendisini alamaz. Reenkarnasyon eğer geçmişi hatırlayacak olsaydık, bu belki de çoğumuz için dayanılmaz bir ıstırap olurdu. Tek bir hayatımızda bile, unutulmasını istediğimiz ne kadar çok olay var. Bu bakımdan, her yeni hayatı yeterince değerlendirebilmek için, geçmişte kalmış olayların unutulması gerekmektedir.”... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Taocu Cinsel Çalışmalar

taocu-cinsel-calismalarÖzünde taocu cinsel çalışmalar yumurtalık kung fusu olarak adlandırılır. Bazı öğrenciler bunu şiddetle ya da savaş sanatlarıyla fazlasıyla ilişkiliymiş gibi düşünürler. Oysa kung fu terimi sıkı düzen (disiplin) ya da yoğun çalışma anlamına gelir ve uygulamalara zaman harcayan kişi için kullanılır. Taocu cinsel çalışmalar gücü ve denetimi, kişinin bedenini ve cinsel yaşamını yönlendirebilme yeteneğini ifade eder.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz