Woman measuring breast size. Buna mukabil, bazı kadınların göğüsleri neden aşırı derecede büyüktür.

Kadın Göğsünün Gelişim ve Kadın Tiplerine Göre Farklılıklar

Kadın Göğsünün Gelişim ve Kadın Tiplerine Göre FarklılıklarKadın göğsünün gelişimi hakikatte cılız, ince olan bir kadın, sonradan, jimnastik sayesinde kollarını, omuzlarını bacaklarını ve kalçalarını dolgunlaştırmaya muvaffak olduğu halde, bu kadının göğüsleri, vücudunun bu tekâmülü ile neden mütenasip olarak büyümez de gene eskisi gibi kalır? Hemen hemen herkes fark etmiştir ki kadın atletlerin göğüsleri vücutlarının diğer kısımlarına kıyasla ufaktır.

Kadın Göğsünün Gelişim ve Şekillendirme

Kadın Göğsünün Gelişim ve ŞekillendirmeKadın göğsünün gelişimi vücut hareketlerine çok inanan ve kültürfiziğin her derde deva olduğunu iddia eden bir kimse bu suale cevap olarak, vücut hareketlerinin az yapıldığını veya uygun olmayan hareketlerin yapıldığını ve bu kadınların, vücutlarının her tarafını çalıştırdıkları halde göğüs ihmal ettiklerini ileri sürecektir. Böyle bir kanaat besleyen adamın hatası,  tıpkı insanların onda dokuzu gibi göğüsleri tamamen adale liflerinden ibaret saymasındandır. Kadın göğsünün gelişimi adlı makalenin sonuna geldik başka bir makalede görüşmek dileğiyle…