Meme Kitleleri ve BelirtileriMeme kitleleri lipom ve fibrom gibi iyi tabiatlı bir ur da bu sertliği yapabilir. Bunlar, yavaş büyürler, koltuk altı bezlerini şişirmedikleri gibi kanserin diğer belirtilerini de göstermezler ve göğsün şeklini bozmayan ufak bir ameliyatla tedavi edilirler. Emzirme devresinde süt durgunluğu neticesi bazen iltihap alâmetleri görülmeden de memede sertlik olabilir. Bu, süt pompasıyla boşaltılmak suretiyle kolayca tedavi edilir.

Meme Kitleleri ve Belirtileri

Meme KitleleriMeme kitleleri her kanayan meme de kanser değildir. Bazen memeden âdet kanaması yerine zaman zaman kan gelebilir. Meme iltihabı da kadınların gebelik ve emzirme zamanlarında çok defa görülen bir hastalıktır. Meme iltihabında şişme, kızarma, ateş ve ağrı vardır. Bunlar bir apse gibi ufak bir ameliyat ile tedavi edilirler. Tehlikeli değildirler, Ancak ihmal edilmiş veya iyi tedavi edilmemiş iseler müzminleşerek birçok delikli bir jipse haline gelerek bazen bütün memenin kesilmesini mucip oldukları gibi septisemi denilen kan zehirlenmesine kadar gidebilirler. Onun için ihmal edilmeğe gelmez.

Meme Kitleleri ve Her Sertlik Tehlike Midir?

Meme Kitleleri ve Her Sertlik Tehlike MidirMeme kitleleri her kadın göğsünde bir genime, bir sertlik hissedince, ufak da olsa bir kanama görünce hiç vakit kaybetmeden bir doktora kendisini muayene ettirmelidir. Çünkü bu vakit yakalanan bir hastalık kolayca tedavi edilebilir. Her geçen gün tedavi aleyhine kaydedilen bir zamandır. Meme kitleleri adlı makalenin sonuna geldik başka bir makalede görüşmek dileğiyle…