polikistik-ovaryum-sendromuPolikistik ovaryum sendromu nasıl gelişir ve bunlar ne kistidir? Normalde her adet siklusunda hipofiz hormon FSH’ın etkisiyle yumurtalıklarda çok sayıda folikül büyüyüp gelişmeye başlar. Sonunda bu foliküllerden yalnızca biri tümüyle olgunlaşıp, yumurtalığın yüzeyine göç edecek ve içindeki yumurtayı salıverecektir. Polikistik ovaryum sendromu nedeniyle olayların bu gelişim düzeni bozulur.

Polikistik Ovaryum Sendromu Nedir

Seçilmiş folikül çatlayıp, yumurtasını salıvermez, yumurtalığın yüzeyine yakın bir yerde adeta saplanır kalır. Bu durumda hipofız bezi yumurtanın salıverilmesini sağlamak için telaş içinde bol miktarda hormon yapımını sürdürür. Bu da giderek daha çok sayıda folikülü uyarır. Onlar da yumurtalıkta yüzeye yakın hapsolurlar. Aylarca sonra her iki yumurtalık da çok sayıda folikül kisti ile dolar. Polikistik ovaryum sendromu bu nedenle kısa sürede tedavi edilmelidir.

Polikistik Ovaryum Sendromu Tedavisi

Gerçi tek bir kist küçüktür, ama sayılan çok olduğundan yumurtalıkların normal boyutlarının iki üç katı büyümesine neden olurlar. Bu yumurtalık bozukluğunun nedeni nedir? Bunu kesin olarak kimse bilmiyor. Yumurtalıklarda içsel bir biyokimyasal bozukluk olduğu yönünde bazı kanıtlar var. Ya da belki hipotalamus düzeyinde, merkezi denetimde bir bozukluk var. En son bulgular bu ikinci olasılığı doğrular yönde. Polikistik ovaryum sendromu genel olarak yumurtalıklarda sorun açar ve tedavisi zorunludur