Seks ve Aşk: Aşık olmak neredeyse evrensel bir deneyimdir (Root 8c Suyemoto, 2005), ama aileler, topluluklar ve toplumlar her zaman çiftin seçimini kabul etmezler. Etnik köken ve cinsellik genellikle bazı kişileri içeride, bazılarını dışarıda tutan bir bariyer oluşturacak şekilde bir araya gelir. Bu durum:
* Cinsel olarak hoşa giden ve gitmeyen şeylerle ilgili görüşleri (örneğin şişman veya ince, güçlü veya zayıf, siyah veya beyaz),
* Aylanmış sayı ve türdeki cinsel partnere yönelik onaylanmış cinsel istek türünü (örneğin karşı cinsten ve aynı ırktan bir partnerle tek eşli ilişki),
* Avlanmış yer ve zamandaki onaylanmış cinsel faaliyet türünü (örneğin gözlerden uzakta, yatak odasında vajinal penil birleşme) (Nagel, 2003) etkiler.
Kültürel farklar daima her grubun daha geniş bir bağlamda işgal ettiği sosyal konumla bağlantılı olarak anlaşılmalıdır. Baskın kültürel grubun itibarlı cinselliğini dışlanmış grubun cinselliğiyle karşılaştırmak tüm dünyada cinsellikle ilgili kültürel hikayelerin bir parçasıdır.

Seks ve Aşk Önemi

Nagel’ın gözlemlediği gibi, “cinsel stereotipler çoğunlukla ‘bizi’ (baskın kültürü) cinsel olarak coşkulu (genellikle erkeklerimizi) ve namuslu (genellikle kadınlarımızı) kişiler olarak tarif ederken, ‘onları’ (dışlanmış grubu) cinsel olarak ahlaksız (genellikle erkeklerini) ve önün gelenle yatan kişiler (genellikle kadınlarını) olarak anlatır” (Nagel, 2003: 10). Ayrıcalıklılık ve dışlanmışlıkla ilgili bu hikayeler, her zaman danışanlarımızla yaptığımız çalışmalarla alakalıdır. Her değerlendirme her partnerin sosyal konumu ve o konumun çiftin cinsel ilişkisine olan etkisi hakkında bir anlayış edinmeyi gerektirir.
Aileler genellikle ç( çocuklarının seçimini, o seçimler birkaç ikaza uyduğu müddetçe desteklerler: Kendi sınıfından, ırkından ve dininden biriyle evlen ve karşı cinsten biriyle evlen ikazlarına. Genellikle kadınların aynı etnik köken ve dinden ve kendilerinden daha uzun, daha yaşlı, daha zeki, daha yüksek statüde biriyle evlenmeleri beklenir. Heteroseksüel ilişkilerde, genellikle erkeğin sosyal statüsü çiftin sosyal statüsünü tanımlar, çünkü kadından kocasının sosyal bağlamının özelliklerini ve değerlerini benimsemesi beklenir. Sınıflar arası ilişki tabusu, ırklar arası ve dinler arası ilişki tabuları kadar güçlü olabilse de, çoğunlukla açığa vurulmaz.