Sevişme HareketleriSevişme hadisesinin tarihi menşelerini ve hatta memeli hayvanlara kadar uzanan biyolojik köklerini bilmeyen birçok kimseler bunu Amerikan gençlerinin bir icadı ve ahlaki bakımdan soysuzlaşmış, fazla sanayileşmiş ve medenileşmiş  şehir kültürünün bir mahsulü olarak kabul etmektedirler. Yine birçok kimseler bunu medeniyeti yıkacak bir ahlaki iflas işareti olarak tefsir etmektedirler.

Farklı Sevişme Hareketleri

Halbuki eski devirlerin insanları da flört, ilanı aşk,  sarkıntılık, oynaşma, işaretleşme, kaçamak vücut temasları yapma gibi hareketler yaparlardı ki, bunlar da biraz daha hafif şekliyle de olsa bizim bugün sevişme diye vasıflandırdığımız hareketlerden farklı şeyler değildir. Eski devirlere ait yazılarda sevişme hareketleri ne ait tabirlerin pek bol oluşu, bu hareketlerin o devirlerde de bol bol yapıldığının en açık delilidir. En eski Sanskrit, Çin ve Japon edebiyatından. Roma ve Yunan devirlerine ait yazılardan ve Arap ve Avrupa edebiyatının ilk devirlerinden bugüne kadar intikal eden birçok eserlerde aşk ve sevişme ile ilgili birçok parçalara ve bugünkü nesillerin tatbik ettikleri sevişme hareketleri ne ait tasvirlere bol bol rastlanmaktadır.

Sevişme Hareketleri Araştırma

En son büyük dinlerin cinsi münasebet dışında ve cinsi münasebete hazırlık mahiyetini taşımayan cinsi hareketleri yasak etmesi, bu dinler zamanında da bu gibi sevişme hareketleri nin bilindiği ve tatbik edildiğinin kafi bir delilidir. Amerikan gençliğinin sevişme hususundaki vaziyetlerinde orijinal, olan taraf, sevişme hareketleri nde değil, fakat bu çeşit hareketlerin fazla ve yaygın oluşundadır. Kendileriyle görüştüğümüz kadınlar içerisinde 1900 yılından önce doğmuş olanlar da vardır. Bunların 100 de 80 i gençliklerinde şu veya bu çeşit sevişme hareketleri nde bulunduklarını söylemişlerdir. O devirlerde dahi sevişme, evlenmeden önceki cinsi faaliyetlerin en büyük kısmını teşkil etmekteydi.