Sürekli Cinsel Uyarılma: SGUB pek. çok açıdan vulvodiniye benzer. Her iki problem de çeşitli etiyolojilere ve görünümlere sahip tıbbi durumlar olarak görülebilir. Tıpkı vulvodini gibi, aniden ortaya çıkan SGUB’nin nedenlerine ya da risk faktörlerine ilişkin kesin bir bilgi yoktur. Vulvodinili kadınlarda olduğu gibi, SGUB’li kadınlar da bir doktora başvurmadan önce haftalarca, hatta yıllarca bu sorunu yaşarlar. Başvurduklarında, taşıdıkları endişeler genellikle önemsenmez ya da görmezden gelinir. Doktor bu şikayetin “kafalarının içinde olduğunu” ya da psikolojik bir kökene dayandığını düşündüğü için çoğunlukla bu kadınları bir ruh sağlığı klinisyeııinc sevk eder. Bazı vulvodini vakalarında kronik vajina enfeksiyonları, travma ya da iritasvon olduğu saptansa da, vakaların çoğu idiyopatiktir.; yani nereden kaynaklandığı belirsizdir. SGUB’de de benzer bir durum söz konusudur.

Sürekli Cinsel Uyarılmalar

Vulvar vestibulit sendromu (VVS) gibi, SGUB de son derece rahatsız edici ve duygusal açıdan tüketicidir. Her iki sendrom hakkında üzerinde fikir birliği sağlanmış etkili bir tedavi yoktur. Aksine, akla gelebilecek her türlü SSRI ya da dopamiııerjik medikasyonun yanı sıra diyet modifikasyonlarından lokal anestezi ajanlarına kadar her şey tavsiye edilmektedir. Bunların bazıları kimi kadınlarda etkili olmasına rağmen, şu anda hiçbirinin bütün kadınlarda güvenilir bir şekilde etkili olduğu kanıtlanmamıştır. Son olarak, asıl sorun vulvodini ya da sürekli genital uyarılmaya bir cinsel bozukluk tanısı konmalı mı konmamalı mı sorusudur. Binik ve arkadaşları disparoni ve vulvodininin cinsel bozukluktan ziyade ağrı bozukluğu olduğunu düşünmektedir ve SGUB’yi de cinsel bir sorundan çok nörolojik bir durum olarak değerlendirmenin benzer bir gerekçesi vardır. Bütün bunlara rağmen, hem vulvodininin hem de SGUB’nin bir kadının cinsel yaşamı ve özel ilişkileri üzerinde genellikle olumsuz bir etkisi olduğu inkar edilemez.