İzmir Erotik Shop

erotik shop izmir, izmir erotik shop

Nokta shop

Cinsel Sorunlar

Çoğunda değilse bile birçok EİB vakasında kişilerarası veya ikili sonınlar önemli rol oynar. Masters ve Johnson’ın (1970) belirttiği gibi, “Cinsel yetersizliğin herhangi bir türünün bulunduğu bir evlilikte partnerlerin taraf olmaması diye bir şey yoktur” İlişki çatışmaları, cinsel sorunun ana kaynağı olabilir veya erkeğin yeterli ereksiyonu sağlama yetersizliğini şiddetlendirip sürdürmeye hizmet edebilir. İlişki faktörlerinin rolü konuyla ilgili klinik literatüründe yaygın kabul görmesine rağmen (örneğin Masters & Johnson, 1970; Kaplan, 1974; Leiblum & Rosen, 1991), kişilerarası sıkıntılar ile erektil işlev bozukluğunun tedavi sonuçlan arasındaki ilişkisi değerlendiren çalışma savısı oldukça azdır. Eski bir çalışmada, psikojenik erektil işlev bozukluğunun tedavisi için başvuran 36 çifte uygulanan duyumsal odaklanma ve aşamalı cinsel uyarım teknikleri değerlendirilmiştir (Havvton, Catalan & Fagg, 1992). Bu araştırmada tedavi sonucunun temel belirleyicisi, çiftlerin tedavi öncesinde evlilik iletişimleri hakkında puanlama yapmalarıdır. Evlilik iletişimlerine daha yüksek puan veren çiftler, sağlanan cinsel terapi müdahalelerine daha hızlı yanıt vermiş ve müdahalelerde daha iyi sonuçlar elde etmiştir. Sonuç verilerinin yetersizliğinin yanı sıra, EİB’li çiftlerin ilişki çatışmalarının üstesinden gelmek için kullanılacak kavramsal çerçevenin veya müdahale stratejilerinin seçimi konusunda da uzlaşmazlık vardır. Nitekim bazı cinsel terapistler çift sorunlarını psikodinamik perspektiften formüle ederken (örneğin Kaplan, 1974; Scharff, 1988; Levine, 1992), bazıları bilişsel-davranışçı perspektifi benimser (Havvton, Catalan, Martin, & Fagg, 1986; YVincze & Carev, 1991). Bazıları ise, aile sistemleri yaklaşımını savunur (Verhulst & Heiman, 1979; LoPiccolo, 1992). Çift terapisinin kuram ve uygulamaları konusundaki mutabakat eksikliği, EİB’li çiftlerin sorunlarını ele alacak daha standart yaklaşımlar geliş- tirme girişimlerini engellemektedir.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsel Tedavi

Cinsel Tedavi: Son yıllarda erkek cinsel sorunları devrim niteliğinde değişimler geçirmiştir. Önceden erkek ereksiyon bozuklukları ümitsizlikle karşılanıyor ve psikoterapistler tarafından değişken bir başarıyla tedavi ediliyordu, oysaki günümüzde başlıca üç PDE5 inhibitörü gibi (sildenafil, tadalafıl ve vardenafil) oral medikasyonların kullanılması aile hekimlerine ya da ürologlara giden çoğu erkek için başlangıç müdahalesi oluşturur. Bu hastalar ilaçlarını ismen talep ederler. Bazen çok fazla zorluk yaşamadan internet üzerinden sipariş verirler. Sürekli olarak, ereksiyon sorunlarının iyileştirilmesine yönelik burun spreyleri, jeller ya da enjeksiyonlar şeklinde hazırlanmış bir yığın yeni medikasyon hizmete sunulmaktadır. Rosen’in işaret ettiği gibi, bu ilaçlar genellikle etkili ve güvenilirdir, özellikle eşlik eden ilişki problemleri ya da psikolojik sorunlar olmadığında.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsel Rehabilitasyon

Cinsel rehabilitasyonun üç ilkesi vardır: var olan psikolojik kapasiteleri azami seviyeye çıkarma, özel müdahalelerin (örneğin cinsel materyal kullanımının) sınırlamalarına adapte olma, olumlu bir bakış açısıyla tedaviyi sürdürme. Cinsel tıp alanında uzman olan Stevenson ve Klliott, son derece hümanist ve bilgili hekimlerdir. Her ikisi de, Rritish Columbia eyaletinin Vancouver şehrindeki BC Cinsel Tıp Merkezi’nde çalışmaktadır. Ronald W. D. Stevenson, MD, cinsel op ve çocuk/ergen adli psikiyatrisi alanlarında alt uzmanlık eğitimi alan bir psikivatristtir.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Sürekli Cinsel Uyarılma

Sürekli Cinsel Uyarılma: SGUB pek. çok açıdan vulvodiniye benzer. Her iki problem de çeşitli etiyolojilere ve görünümlere sahip tıbbi durumlar olarak görülebilir. Tıpkı vulvodini gibi, aniden ortaya çıkan SGUB’nin nedenlerine ya da risk faktörlerine ilişkin kesin bir bilgi yoktur. Vulvodinili kadınlarda olduğu gibi, SGUB’li kadınlar da bir doktora başvurmadan önce haftalarca, hatta yıllarca bu sorunu yaşarlar. Başvurduklarında, taşıdıkları endişeler genellikle önemsenmez ya da görmezden gelinir. Doktor bu şikayetin “kafalarının içinde olduğunu” ya da psikolojik bir kökene dayandığını düşündüğü için çoğunlukla bu kadınları bir ruh sağlığı klinisyeııinc sevk eder. Bazı vulvodini vakalarında kronik vajina enfeksiyonları, travma ya da iritasvon olduğu saptansa da, vakaların çoğu idiyopatiktir.; yani nereden kaynaklandığı belirsizdir. SGUB’de de benzer bir durum söz konusudur.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsel İstek Azalması

Cinsel ilgi ya da isteğin olmaması ya da azalması, cinsel düşüncelerin ya da fantezilerin olmaması, tepkisel isteğin yetersiz olması. Cinsel olarak uyarılma girişiminde bulunmaya yönelik motivasyonlar ( burada tanımlandığı şekliyle nedenler güdüler ) sınırlıdır ya da yoktur. İlgi yetersizliğinin yaşam döngüsüyle ve ilişki uzunluğuyla ortaya çıkan normal azalmanın ötesinde olduğu düşünülür.
Halihazırda bazı anketler ya da yapılandırılmış görüşmeler, tek başına öncül spontane isteğin yetersiz olmasının aslında normal olduğunu belirtir. Aksine bu bozukluğu oluşturan durum, cinsel ilişkide bulunurken ve diğer erotik uyaranlar karşısında genellikle öznel uyarılma ve haz eksikliği ile ilişki olan ”  tetiklenmiş ”  ya da ” tepkisel  ” isteğin olmamasıdır.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Zararlı Cinsel Birleşmeler

zararlı cinsel birleşmelerZararlı cinsel birleşmeler: Zararlı cinsel birleşmelerde atılacak ilk adım iç ve dış ilişkiyi kurmaktır. Cinsel organlar, cinsel olayın en önemli organı olan beyine türlü haberler ileten son derece özelleşmiş alıcılardır. Bu haberler beyin tarafından çözümlendikten sonra, gövdenin diğer bölümlerine daha başka haberler iletilir. Örneğin kadın erkeğin penisini okşadığı zaman duygunun asıl algılandığı yer beyindir.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsel İstismar

Cinsel istismarCinsel istismara uğrayan çocuklarda huy değişikliği, arkadaş ilişkilerinde bozulma, okul başarısında düşme, uyku sorunları, kabuslar, içe kapanma, kendine güvende azalma, çiş ve kaka kaçırma, öfke patlamaları, suçluluk duyguları, korku, yeme alışkanlıklarında değişme, cinsel içerikli oyunlar oynama, cinsel organlarında ağrı olabilir. Bu gibi durumlar daha ince yoksa ve şüphelendiğiniz bir durum söz konusu ise korkutmadan çocuğa sorular sormak uygun olur. Yaşma göre ifadeler kullanılmalıdır. Öncelikle onu sevdiğinizi, ona kızmayacağınızı açıklamak ve sonrasında da cinsel istismar yani sen izin vermeden, zorla senin özel bölgelerine dokunan veya canını acıtacak bir şeyler yapan oldu mu diye sormak doğru olur. Cinsel istismara uğrayan çocuklarda başta travma sonrası stres bozukluğu olmak üzere ciddi ruhsal bozuklukların gelişme riski vardır ve mutlaka bir uzman desteği alınmalıdır.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

İlk Cinsel İlişki

ilk cinsel ilişkiSize bir şeyi, bu kitabın başka kısımlarında da dile getirdiğim bir şeyi itiraf etmeme izin verin: Konu tamamen cinsel bir perspektiften ele alınırsa, ilki en iyi deneyiminiz olmayabilir. Çoğu kadın ilk birleşmede orgazma ulaşmaz. Çoğu erkekte ise ilk birleşme o kadar çabuk sonlanır ki, gerçekten bu deneyimi yaşayıp yamadıklarından emin bile olmazlar. Bu durumda muhtemelen “İnsanlar ilkinde harika bir seks deneyimi yaşamıyorlarsa ne diye bunu özel kılmak önemli olsun?” diye soracaksınız. Seks sadece orgazma ulaşmaktan ibaret değildir. Seks partnerinizle iletişim kurmanızın bir yolu; ciltlerinizin temas etmesinden, öpüşme, okşama ve nihayetinde orgazma varan türlü hislerin paylaşılmasıdır. İki insan gerçekten âşık olduklarında tek istedikleri orgazma ulaşmak değil, eriyip iç içe geçmek ve tek vücut olmaktır. Eminim gelişigüzel cinsel ilişkiler yaşayan biriyle veya bir fahişeyle tek vücut olmak istemezsiniz İlki muhteşem bir cinsel deneyim olmayabilir. Ancak bu, yaşadığınız deneyimin bir bütün olarak muhteşem olmayacağı anlamına gelmez. Çeşitli nedenlerden ötürü ilk cinsel deneyiminizi özel kılmalısınız.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinselliğin İşlevi

cinselliğin işleviCinselliğin işlevi : Cinselliğin işlevi varoluşunun kaynağı ve doğumdan ölüme kadar tüm yaşamın önemli yaşantılarını kapsayan bir parçasıdır. İnsan aktif biçimde cinsel ilişki içinde olsun ya da olmasın cinsellik günlük düşünce ve duyguların bir parçası olmakta, rüyaların, hayallerin, korku ve kaygıların temelinde yer almaktadır. Cinselliğin işlevi bazı insanların hayatını yönlendiren güçlü bir etmen olabilmekte, bazı insanlarda ise kişinin gerek tercihi ve gerek içinde bulunduğu koşullar nedeni ile daha az rol oynamaktadır.... izmir erotik shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz