yumusak-sankr-hastaligiFrenginin ilk lezyonu olan yumuşak şankr hastalığı nasıl bir rahatsızlıktır? Frenginin ilk belirtisi, bezelye büyüklüğünde ağrısız ve kırmızı bir şişkinlik olan şankrdır. Bir hafta içinde yumuşak şankkr hastalığı hızla büyüyerek, bilya kadar olur ve ülserleşerek kenarları sert ve yüksek, ortası ise krater gibi çökmüş, sert, ağrısız, açık ya da kabuk bağlamış yaraya dönüşür.

Yumuşak Şankr Hastalığı Belirtileri

Yumuşak şankr hastalığı spiroketlerin bedene ilk giriş yerini gösterir ve genellikle enfekte kişiyle temastan on ile doksan gün sonra ortaya çıkar. Çoğu kez şankr penis ya da vulvadadır. Ancak bazen dudakta, dilde ya da meme üzerinde çıkabilir. Normal olarak bir şankr vardır, ama birden fazla da olabilir. Şankrda spiroketler kaynaştığından, kişi bu aşamada çevresine çok mikrop saçar. Aynı zamanda, daha önce de belirtildiği gibi,  yumuşak şankr hastalığı bağlı olarak çoğu zaman kasık lenf düğümlerinde olmak üzere, tek ya da iki yanlı ağrısız lenf düğümü şişmesi görülür.

Yumuşak Şankr Hastalığı Tedavisi

Tedavi edilse de, edilmese de, dört ile altı hafta içinde şankr geçer ve lenf düğümündeki şişlik iner. Bazen şankr gözden kaçabilir mi? Evet. Erkeklerde lezyon çoğunlukla görünürde olduğu halde, sünnetsiz bir erkekte penis başındaki yuuşak şankr hastalığı sünnet derisinin altında kalmışsa, ilk başta gözden kaçabilir. Kadınlarda ise, yumuşak şankr hastalığı genellikle vulvada ya da vajina girimi çevresindedir. Ama bazen servikste ya da vajina duvarında yer alabilir. Bu durumda kadın genellikle şankrın farkına varmayacaktır.